nieuws

Deja vu overheerst bij zitting over nieuwe feiten Betuwelijn

bouwbreed

De Raad van State buigt zich nog een laatste keer over de Betuweroute. De vraag is of er ‘nieuwe oude’ feiten zijn. De Raad is evenwel overstelpt met een berg oude feiten. Vandaar dat een gevoel van ‘deja vu” overheerst.

De Raad van State heeft begin deze week uren naar getuigen geluisterd over de Betuweroute, op zoek naar ‘nieuwe’ feiten. Binnen enkele weken volgt een uitspraak of het hoogste rechtscollege de zaak over de goederenspoorlijn heropent.

Op zich was het verrassend dat het verzoek om herziening door de Stichting Duurzame Mobiliteit vorige maand werd gehonoreerd.

De stichting vond nog een maas in de procedures en waagde _ met succes _ een laatste poging om nog beweging te krijgen in de zaak. Een soort laatste stuiptrekking, maar bij een machtig instituut als de Raad van State weet je het nooit.

Tegenstanders droomden al van een nieuwe opdracht aan het Centraal Plan Bureau om de hele lijn nog een keer door te rekenen. De kans dat de Raad de lijn zou afraden was dan zeker aanwezig geweest. Halverwege de jaren negentig werden de kosten van de lijn geschat op drie miljard gulden. Nu rekent het ministerie van Verkeer en Waterstaat op tien miljard.

Niet bekend

“We zitten hier voor een herziening, niet een nieuw beroep.” Ongeveer ieder half uur greep de president van de rechtbank met deze woorden in op de ellenlange betogen van diverse professoren en andere getuigen.

Juist de Raad van State heeft zich in anderhalf jaar door vier meter dossier geworsteld en is na veel wikken en wegen tot een uitspraak gekomen. Het was 12 december 1997 toen een punt werd gezet achter de vele discussies met 173 appellanten.

Het projectbureau Betuweroute had dan ook niet verwacht ooit nog een zitting te moeten bijwonen van de Raad van State over de goederenspoorlijn. Medewerker G. Mobers had gehoopt na de uitspraak van mei 1998 de zittingszalen van de Raad van State voorgoed achter haar te laten.

Ook de landsadvocaat sprak in haar betoog over een deja vu. Zij probeerde aan te tonen dat het de Stichting Duurzame Mobiliteit alleen te doen is om het debat te heropenen.

Advocaat Koers die namens de stichting optrad, kwam inderdaad vooral met oude bekende feiten op de proppen: de binnenvaart, geluid, de IJzeren Rijn en onvolledige rapporten.

Alleen het verhaal van professor Pols van de TU Delft leek indruk te maken. De hoogleraar planning vindt dat de rechters bewust zijn misleid door de onjuiste gegevens van de overheid. Prognoses, kosten en alternatieven zijn in zijn ogen fout voorgesteld en daarmee zijn de beoordelaars op het verkeerde been gezet.

Bij de uitspraak van de Raad over een paar weken moet blijken of er ook maar een nieuw feit boven is komen drijven. Alleen dan bestaat de mogelijkheid dat de Betuwelijn opnieuw serieus ter discussie komt.

‘Rechters bewust misleid met onjuiste gegevens’

Reageer op dit artikel