nieuws

Criminaliteit

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) maakt zich terecht zorgen over de gevolgen van de vermelding van de bouwsector in het wetsontwerp Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Mogelijk moet de branche straks opdraaien voor de kosten van onderzoeken naar de vraag of bouwbedrijven die zaken doen met de overheid wel volledig integer zijn.

Toch heeft AVBB-voorzitter Brinkman de zaak van de bouw geen goed gedaan door in een brief aan de Tweede Kamer min of meer te stellen dat de bouw wordt gecriminaliseerd door de vermelding in het wetsontwerp. De VVD heeft daarop terecht verbaasd gereageerd. Immers, de bedoeling van de wet is juist een preventieve, namelijk te zorgen dat corruptie wordt uitgesloten. Brinkman heeft een punt als hij stelt dat nog nooit is gebleken dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland vat heeft gekregen op de bouwsector. Hij kan echter niet ontkennen dat de branche aantrekkelijk is voor criminele organisaties. Het is daarom zaak voor zowel de overheid als de bouwsector zelf het uiterste te doen om de maffia uit de bedrijven te houden. In feite geldt dat laatste voor alle bedrijfstakken die veel grote zaken doen met de overheid. De bouw zou er daarbij trots op kunnen zijn dat ze als een van de weinige bedrijfstakken nu al bij betrokken is. Brinkman zou dat moeten verkopen als het bewijs dat het zijn sector ernst is met het buiten de deur houden van de criminaliteit. Tegelijk zou hij ervoor kunnen pleiten dat andere branches, die nu nog ontbreken, eveneens worden opgenomen. Kiest het AVBB voor die koers, dan zal de Tweede Kamer ook veel meer begrip hebben voor het terechte bezwaar tegen de dreigende lastenverhoging. Het zou namelijk absurd zijn als de bouw moet opdraaien voor onderzoekskosten die de overheid maakt, als ze twijfelt aan de integriteit van een mogelijke contractpartner.

Reageer op dit artikel