nieuws

Carrièreperspectief bouw verrast jongeren

bouwbreed

‘Wonen, de spil waar alles om draait’, luidt de titel van een bouwbreed project waarmee vijf landelijke opleidingsinstituten prille vbo-leerlingen enthousiast willen maken voor een carrière in de bouw.

Bouwradius porde alweer tien jaar geleden de installateurs, schilders en stukadoors, hout- en meubelsector en weg- en waterbouw op om het bouwvak op een effectieve en spannende manier aan de jongeren te presenteren. Met succes; het project dat van de grond kwam gaat inmiddels het hele land door en ieder voorjaar komen er meer leerlingen om een middagje te metselen, straten, lassen, schilderen of ‘AutoCadten’. De instroom op de beroepsopleidingen wordt groter als vbo- leerlingen het project hebben gedaan, weet Bouwradius-voorlichter Gerbrand Wijdenes. En de scholen komen graag. In Oosterbeek was de belangstelling voor de doemiddag al groter dan de faciliteiten konden verwerken. “Wat zien die jongeren nou helemaal van de bouw?”, zegt Wijdenes. “Een kraan, een stapel profielen en wat mannen achter een hekwerk. Daar gaat hun bloed niet sneller van stromen hoor. En van een verhaaltje over hoe leuk metselen is ook niet. Je moet die gasten zelf aan het werk laten. Muurtje metselen, straatje leggen, achter de computer, daar worden ze enthousiast van.” En inderdaad, alle bewegings- en uitingsdrang van de maar liefst negentig dertien- en veertienjarigen wordt deze middag in Oosterbeek gekanaliseerd in het bouwcircuit, dat is opgesteld in het gebouw van de Regionale Vakopleiding Bouwbedrijven (ReVaBo). Het zijn mavo- en vbo-leerlingen en deze groep komt uit Arnhem. Ze zitten de in de tweede klas en over een paar maanden moeten ze een beroepsrichting kiezen. De afgelopen week heeft projectleider Gerard Venneman drie keer per dag zo’n groep ontvangen. In totaal twaalfhonderd leerlingen uit de regio Arnhem, Ede, Wageningen en Veenendaal. Ze weten wat ze komen doen, want op school hebben ze het werkboek al doorgenomen.

Mogelijkheden

Met het herkenbare thema ‘wonen, een huis, een dak boven je hoofd’ behandelt het werkboek het bouwproces van idee tot en met oplevering. De basis vormt de grond-, water- en wegenbouw, daarna volgt het bouwen van het huis, de afbouw en afwerking, installatietechniek, elektrotechniek en tot slot de inrichting. Elk hoofdstuk eindigt met een opsomming van beroepen en mogelijkheden tot opleiding. “Als je een leerling vraagt welke beroepen er zijn in de bouw, dan zeggen ze timmerman, metselaar, stratenmaker en schilder. Meer weten ze gewoon niet”, zegt Wijdenes. “Daarom geven we die opsommingen. En ook om aan te geven dat je in de bouwwereld op verschillende niveaus kunt werken. Je kunt straatmaker worden, maar ook calculator of aannemer. Kijk, dat zijn eye-openers.” Behalve de behoefte aan jonge vakmensen is er nog een tweede noodzaak voor de bouw om zich op scholen goed te presenteren. Het vbo vormt sinds vorig jaar samen met de mavo het vmbo, het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. En waar de meeste vbo’ers ‘als vanzelf’ de technische kant op gingen, worden nu ook andere mogelijkheden prominent onder de aandacht van de leerlingen gebracht. De zorgsector bijvoorbeeld, of de commercie.

Concurrentie

Die toegenomen concurrentie wordt deels gecompenseerd door een nog betrekkelijk nieuw, groot arbeidspotentieel: de meisjes. Want alle tweedeklassers doen aan het project mee, dus ook de meisjes. “En die denken echt nog niet aan een carrière in de bouw”, weet Wijdenes. “Maar als je ze op de doemiddagen bezig ziet, kan het niet anders of dat verandert.”

Gaaf

Nee hoor, roepen de meisjes in Oosterbeek zelf, bouwvakker worden ze niet. De een wil kapster worden, de ander hondentrimster en de derde iets met kinderen. Maar met kennelijke lol zetten ze een trap in elkaar, gaan op hun knieën het zand in om klinkers te leggen en reageren spijtig als ze de schilderskwast moeten neerleggen. Het is dat de bouw (nog) geen plekje in hun toekomstbeeld heeft, de bezigheden op zich vinden ze ‘best wel gaaf’. De docent Techniek van het Arnhemse Olympuscollege ziet absoluut perspectief in het project. Dit jaar sluit het mooi aan bij zijn eigen project ‘De gebouwde omgeving’. “Zo’n bouwcircuit met acht, negen verschillende activiteiten zou veel vaker opgezet moeten worden. Het is zeer de moeite waard om met de opleiders uit de bouwwereld tot afspraken te komen. Wat je de kinderen hier op de ReVaBo kunt laten zien, daar kan je eigen school niet aan tippen.” De decaan denkt dat vooral de vbo-kinderen hun voordeel met het project doen. “Voor de mavo- leerlingen is het meer een ver-van-hun-bed-show.” Wijdenes van Bouwradius denkt daar anders over. “Juist die jongens en meisjes zien in het project mogelijkheden in de bouw die ook leuk zijn als je na je zestiende nog wat verder wilt leren.”

Reageer op dit artikel