nieuws

Bypass voor Frans elektriciteitsnet

bouwbreed

vesle – “Wat we hier doen, kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een bypass. Het is een noodoplossing om een van de belangrijke assen in het Franse elektriciteitsnet op te knappen. Maar dat betekent niet dat het werk voor de Franse collega’s daarmee afgelopen is. Zij moeten daarna het echte werk doen.”

Ingenieur Bert Prins van TenneT coordineert de Nederlandse werkzaamheden aan het Franse elektriciteitsnet in de Champagnestreek. “Onze bedrijven hebben een goede relatie. Dan hoor je elkaar te helpen wanneer de nood daar is.”

Vijfenveertig Nederlandse technici baggeren sinds maandag door de modder op de akkers even ten zuidoosten van Reims. De werknemers van het Bredase bedrijf Electron Hoogspanningslijnen BV monteren hoogspanningsmasten en brengen de fundamentankers de grond in. Zo leveren zij hun bijdrage aan het oplapwerk bij Electricite de France. In de hun toegewezen zone, een noord-zuidverbinding van de Ardenner kerncentrale Chooz naar Chalons, zijn de leidingen, waar 400.000 volt op hoort te staat, op drie plaatsen gebroken.

TenneT heeft een hoogspannings-noodlijn van zo’n 2,5 kilometer. Die staat altijd klaar, voor het geval zich in Nederland een calamiteit voordoet.

Vrijwel de hele lijn wordt voor naar schatting zo’n acht maanden in de Champagne opgesteld. De installatie is in handen van Electron. Dat bedrijf heeft de zeventien containers met het materiaal maandag naar Frankrijk gebracht. Sindsdien zijn de 45 werknemers in hun zone _ tussen de plaatsjes Lonny en Vesle _ bezig met de opbouw.

De bedoeling is dat de Nederlanders de werkzaamheden uiterlijk maandag afronden. “Dat kan ik nu al garanderen. Wij zijn voor maandag klaar”, zegt directeur J. Terloop van Electron. Als de noodreparatie op de lijn is verricht, kunnen in de hele provincie Marne de stekkers weer in het stopcontact.

Woensdag zaten in de streek nog altijd 3500 huishoudens zonder elektriciteit. Het lokale bedrijfsleven wordt ook ernstig gehinderd door de panne aan het net. De meeste ondernemingen mogen maar een derde van de stroom trekken die ze normaal gesproken gebruiken. Dat leidt soms tot gekke situaties. Terwijl in de hoek van een fabriek bij Reims gewoon wordt gewerkt, staan andere werknemers elders noodgedwongen met de armen over elkaar. “De schade is indrukwekkend, het natuurgeweld moet verschrikkelijk zijn geweest”, zegt Prins op deze mistige woensdagmorgen, terwijl we in een terreinwagen over de akkers rijden. Hij wijst op de masten die her en der verspreid liggen. Alsof een reuzenhand ze tot hopen verwrongen staal heeft fijngedrukt.

Vanuit het niets duikt een groepje werknemers van Electron op, dat aan een nieuwe mast werkt. Het bestek is geschoten, het werk vordert snel. Zo snel zelfs, dat de Nederlanders af en toe ongeduldig worden door de schijnbare besluiteloosheid van de Fransen. “Ze werken hier nu eenmaal anders”, zegt Prins vergoelijkend. Volgens hem gaat het om kleine dingen.

Als we bij het inmiddels gerepareerde tussenstation van Vesle aankomen. Het is een komen en gaan, want de mensen van EDF hebben er hun werkplaats.

Prins vindt niet dat EDF in een laat stadium een beroep op TenneT heeft gedaan. “Ze hebben eerst hun prioriteiten gesteld en gekeken welk noodmateriaal er in Europa voor handen was. Dat werkt beter dan dat je in alle haast en zonder coordinatie maar links en rechts gaat repareren.”

Hij kijkt niet op van de voorspelling van EDF-topman Roussely dat het zeker drie jaar duurt voordat het Franse net weer op het peil is van voor de storm. “Ik zie alleen maar de schade van hier. Maar als het elders in het land ook zo is, dan klopt die raming.”

Verwrongen staal van wat eens een hoogspanningsmast was.

Medewerkers van Electron brengen in het modderige Franse bouwland ankers aan voor de fundering van de noodlijn.

‘Ze werken hier nu eenmaal anders’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels