nieuws

Bloemendaal besteedt drainagewerken aan

bouwbreed

In de loop van dit jaar besteedt Bloemendaal drainagewerken aan voor het noordoostelijk deel van Aerdenhout. Hier kampen om en nabij driehonderd woningen met een (te) hoge grondwaterstand.

Ruim honderd bewoners klagen over een natte kruipruimte. Aansluiting op de komende drainage moet dit probleem oplossen. De getroffen bewoners moeten in beginsel zelf de kosten dragen. Die kunnen oplopen tot 20.000 gulden per woning. De gemeente laat momenteel vervolgonderzoek doen. Het resultaat moet onder meer uitsluitsel geven over de verdeling van de kosten. Bloemendaal wil met de drainage het overtollige water van de wegen afvoeren. Mede door het stopzetten van de drinkwaterwinning steeg het grondwater in het noordoosten van Aerdenhout met ruim acht centimeter. Volgens de gemeente moet de oorzaak van de natte kruipruimten evenwel elders worden gezocht.

Reageer op dit artikel