nieuws

Akkoord Philipp Holzmann over bijdrage van personeel

bouwbreed

Vakbond IG Bau en de directie van Philipp Holzmann hebben een akkoord bereikt over de bijdrage van het personeel aan de redding van het Frankfurter bouwconcern. De werknemers zullen per week vijf overuren maken om de positie van Holzmann te versterken. Als het concern over enkele jaren uit de narigheid is zal Holzmann de uren vergoeden in vrije tijd.

Daarmee is volgens IG Bau voorkomen dat de personeelsbijdrage in strijd is met de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten. De tot stand gekomen regeling zal van diverse zijden kritisch worden beoordeeld. Werkgeversorganisatie Deutsche Bauindustrie heeft al te kennen gegeven niet zonder slag of stoot akkoord te gaan met de door de Holzmänner in samenwerking met vakbond IG Bau gevonden oplossing. Deutsche Bauindustrie dringt aan om in de gehele sector bedrijfsgebonden cao’s toe te staan. Vakbond IG Bau is daar faliekant op tegen. Ook de Europese Unie kijkt argwanend naar de wijze waarop wordt geprobeerd Philipp Holzmann van de ondergang te redden. Onder de banken die Holzmann financieren gaat het touwtrekken voort over wie de kastanjes uit het vuur mag halen. De Deutsche Bank dringt als grootaandeelhouder aan snel liquide middelen beschikbaar te stellen, omdat de reddingskassen snel leeg raken. De geldschieters maken volgens financiële kringen in Frankfurt verdere steun afhankelijk van de opstelling van de pensioenverzekeraar PSV en de wijze waarop het personeel over de brug komt. De pensioenverzekeraar zou alleen willen bijdragen als de overheidssteun van 270 miljoen die is toegezegd door kanselier Schröder ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Zolang de Europese Unie geen definitief oordeel heeft uitgesproken staat de Duitse staatssteun echter op losse schroeven. Het weekblad Wirschaftswoche stelt dat Philipp Holzmann bij projecten in het oosten van Duitsland opnieuw enkele forse financiële tegenvallers zal moeten incasseren. Vanuit de concerncentrale in Frankfurt echter worden de geruchten over nieuwe tegenslagen met de grootst mogelijke klem tegengesproken.

Reageer op dit artikel