nieuws

Nader onderzoek naar veiligheid bij bouw Westerscheldetunnel

bouwbreed

terneuzen – De openbare hulpdiensten zijn niet goed genoeg uitgerust om de veiligheid tijdens de bouw van de Westerscheldetunnnel te kunnen garanderen. Extra (mobiele) maatregelen zijn noodzakelijk. Maar welke voorzieningen zijn specifiek aan de tunnel gerelateerd en welke niet? Een contra-expertise moet hierover uitsluitsel geven.

Het nader onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeenten Terneuzen en Borsele en aannemer Combinatie Middelplaat Westerschelde en wordt uitgevoerd door het in ondergronds werken gespecialiseerde bureau Det Norske Veritas. De uitkomst van de contra-expertise kan binnen enkele weken worden verwacht.

Het onderzoek volgt op een eerder advies van Bockholts, een bureau dat reeds was betrokken bij het integrale veiligheidsbeleid van de tunnel, waartoe tunnelbouwer Combinatie Middelplaat Westerschelde opdracht gaf. De openbare hulpdiensten konden zich daar echter niet in vinden.

Mobiele equipement

“De regionale en lokale brandweer, de GGD en de regiopolitie zijn niet berekend op een bouwproject met zo’n specifiek karakter.

De openbare hulpdiensten hebben geen ervaring met ondergrondse werken, ze zijn daar ook niet voldoende toe uitgerust. Dat er extra voorzieningen moeten worden getroffen, daarover zijn alle partijen het eens. Punt van discussie is alleen welke voorzieningen echt noodzakelijk zijn en welke specifiek een de tunnel gerelateerd. En wie moet welke kosten dragen? Wij hebben daarover geen standpunt, vandaar dat we een contra-expertise willen”, licht G. Christiaanse, chef sectie Algemene Bestuurszaken van de coordinerende gemeente Terneuzen, toe.

Het gaat volgens Christiaanse vooral om mobiele equipement. Daaronder vallen bijvoorbeeld apparatuur voor gehoor- en adembescherming, het gebruik van perslucht, blusmiddelen, communicatievoorzieningen en stut- en schoorgereedschap.

De extra maatregelen vergen een bedrag van een tot anderhalf miljoen gulden. De voor de hulpverlening noodzakelijke infrastructuur, zoals leidingen, rails en wagons komen voor rekening van de aannemer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels