nieuws

Principe-akkoord over beperking ziekteverzuim

bouwbreed

amsterdam – In de Stichting van de Arbeid (STAR) zijn werknemers- en werkgeversorganisaties een pakket maatregelen overeengekomen die werkdruk en stress moeten verminderen zodat minder mensen de ziektewet of de wao instromen. Het principe-akkoord wordt, na consultaties bij de achterban, op 6 oktober definitief vastgesteld.

Hiermee erkennen werkgevers formeel voor het eerst dat werkdruk en stress wel degelijk oorzaak kunnen zijn van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De vorige week verschenen ‘Nota inzake beperking van het ziekteverzuim alsmede van de instroom in de wao’ bevat nu een aantal maatregelen die nog nader moeten worden ingevuld.

De FNV spreekt van een belangrijke doorbraak. Werkgeversvoorzitter Blankert zei ooit dat ‘van hard werken nog nooit iemand ziek is geworden’. FNV-voorzitter De Waal noemt het ‘winst’ dat door het STAR-akkoord dergelijke verhalen naar ‘het rijk der fabelen’ zijn verwezen.

Of een werknemer met stress te maken krijgt, hangt van een complex aan factoren af. De grootste vakcentrale van Nederland is blij dat ook de werkgevers voor het eerst de stressoren benoemen: overmatig overwerk, te weinig rusttijden, te hoge productienormen. Door de werknemer meer invloed te geven op de organisatie van het werk kunnen mogelijke oorzaken van stress worden bestreden.

Verzuimregistratie

Daarnaast is brede steun uitgesproken voor het plan om werkdruk en stress mee te nemen in een risico-inventarisatie. De FNV ontwikkelt daartoe een meetinstrument ‘Quick Scan’, dat zicht moet geven op de risicofactoren zodat er in een vroeg stadium preventief kan worden gehandeld. De werkgevers hebben daarnaast toegezegd om arbeidsomstandigheden structureel als thema in de cao-onderhandelingen op te nemen

De registratie van het ziekteverzuim gaf de laatste jaren door de privatisering van de Ziektewet een versnipperd beeld. In overleg met de brancheorganisatie van arbodiensten worden er tevens afspraken gemaakt over een landelijke verzuimregistratie. De FNV ziet betrouwbare cijfers als een voorwaarde voor een effectief en preventief beleid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels