nieuws

Inspraakprocedure voor vergunningen simpeler

bouwbreed

den haag – De inspraakprocedures voor het verlenen van vergunningen, ontheffingen en andere besluiten worden eenvoudiger. De twee procedures die nu naast elkaar in de Algemene wet bestuursrecht zijn opgenomen, worden samengevoegd tot een.

Deze wijziging van de Algemene wet bestuursrecht is voor advies toegezonden aan de Raad van State.

Nu bestaat er een eenvoudige inspraakprocedure naast een uitgebreide. In de laatste worden allerlei (vorm)vereisten tot in detail vastgelegd. Zo ligt bijvoorbeeld exact vast hoeveel uren buiten kantoortijd de stukken ter inzage moeten liggen, en welke stukken dat precies moeten zijn. Relatief kleine fouten kunnen hierbij soms leiden tot vernietiging van besluiten wegens vormgebreken.

De nieuwe inspraakprocedure zal in ieder geval gaan gelden voor het afgeven van milieuvergunningen en het nemen van besluiten op het terrein van de ruimtelijke ordening zoals bestemmingsplannen.

Waarborgen

Het wetsvoorstel biedt een aantal belangrijke waarborgen voor belanghebbenden bij overheidsbesluiten. Zo moet de overheid een ontwerp-besluit altijd ter inzage leggen. Verder krijgen burgers een vaste inspraaktermijn van zes weken; die was nu in sommige gevallen beperkt tot vier weken.

De manier waarop burgers kunnen reageren op een voorgenomen besluit ligt niet langer vast. Zij kunnen voortaan kiezen tussen een mondelinge of een schriftelijke reactie. Degene die een vergunning heeft aangevraagd, moet de gelegenheid krijgen te reageren op eventuele bezwaren.

De overheid moet altijd binnen zes maanden na de aanvraag een definitief besluit nemen. Nu is niet altijd een maximum termijn gesteld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels