nieuws

Sociale partners starten cao-studie

bouwbreed Premium

den haag – De bouwwerkgevers en vakbonden beginnen op korte termijn gesprekken over een paritaire studie naar de cao-structuur. Vice-voorzitter Holleman van de AVBB neemt namens de werkgevers zitting in een speciaal gevormde werkgroep.

De studie is een uitvloeisel van de vorig jaar moeizaam tot stand gekomen bouw-cao. Die geldt tot eind 2000. Een agenda voor de bijeenkomst met de vakbonden is nog niet vastgesteld.

De AVBB voelt overigens niet veel voor het idee van voorzitter Kraaijeveld van de werkgeversorganisatie FME-CWM om de bindende loonafspraken in de cao’s los te laten. Dat zou in strijd zijn met de cao-afspraken die bonden en werkgevers in het voorjaar maakten en te veel vooruit lopen op de uitkomsten van de paritaire studie naar de cao-structuur. De AVBB wenst een open discussie over het onderwerp te voeren.

Flexibiliteit

Kraaijeveld verklaarde in een interview met het Financieele Dagblad gisteren dat het nodig is meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden te realiseren. De cao metaal- en elektrotechnische industrie moet ondernemingen en werknemers meer keuzevrijheid bieden. Het niet meer algemeen verbindend laten verklaren van de loonafspraken door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘hoort daarbij’, zei de werkgeversvoorman.

Hoog opgeleide werknemers vragen volgens hem om flexibiliteit en hebben ieder hun wensen over arbeidstijden, pensioenen en besteding van geld. Cao’s regelen te veel detailzaken, meent hij. Voor individuele werknemers moet het mogelijk zijn loonstijging in te ruilen voor immateriele zaken als kinderopvang.

Vacatures

Kraaijeveld wil langer werken aantrekkelijker maken. Tevens pleit hij voor lagere pensioenpremies. De uitgespaarde premie kan worden aangewend voor consumptieve of onderwijsdoeleinden. De voorzitter van FME-CWM wil een verlaging van de pensioenaanspraak van 70 procent van het eindloon naar ruim 60 procent. Evenals de bouw kampt de metaal- en elektroindustrie met een groot tekort aan personeel. De sector telt momenteel 11.200 vacatures.

In de diverse sectoren waarin de metalektro is opgedeeld, zijn onderling grote verschillen, zei Kraaijeveld eerder deze week. Ellenlange procedures hinderen de windmolenindustrie, de scheepsbouw heeft last van concurrentievervalsing door staatssteun in het buitenland en ook de toeleveranciers van de olie- en gassector hebben het zwaar. Maar de werkgevers zijn over volgend jaar toch optimistisch gestemd: er treedt een verwachte groei van 5,5 procent van het afzetvolume op.

Reageer op dit artikel