nieuws

‘Praktijk toont belang vestigingseisen aan’

bouwbreed Premium

den haag – De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW keren zich opnieuw tegen de plannen van het kabinet om de nog resterende vestigingseisen te schrappen.

Volgens beide organisaties leidt het totaal afschaffen van de Vestigingswet tot minder scholing. De stelling van het kabinet dat aspirant-ondernemers zich zelf wel scholen om zich voor te bereiden op het ondernemerschap, staat volgens beide organisaties ‘haaks op de werkelijkheid’.

In het gezamenlijk onderzoek ‘Wie verzuimt de les?’ wijzen de twee werkgeversclubs erop dat het aantal cursisten voor de sinds januari 1996 niet meer verplichte vakbekwaamheid in vrijwel alle branches sterk is afgenomen: van 27.000 naar 10.000 personen; een daling van 64 procent. Bovendien zijn er minder branche-ingekleurde aov-opleidingen ontstaan. De overgebleven cursisten hebben de afgelopen jaren in vrijwel alle sectoren extra moeten betalen voor hun opleidingen.

Voor de cursussen die wel wettelijk verplicht zijn gebleven, handelskennis en de algemene ondernemersvaardigheden, is geen daling opgetreden van het aantal cursisten. Voor de werkgevers is dat een bewijs dat het schrappen van de resterende vestigingseisen, zoals minister Jorritsma onlangs bepaalde, een aantasting betekent van de toekomstige kwaliteit van het ondernemerschap.

Een grote groep aspirant-ondernemers zal volgens MKB en VNO-NCW zonder ‘wettelijk steuntje’ geen opleidingen volgen. ‘Op termijn betekent dit een verzwakking van de economische structuur van het Nederlandse bedrijfsleven’, schrijven de twee organisaties.

Reageer op dit artikel