nieuws

Kristal zet ‘ontspoord systeem’ weer op de rails

bouwbreed

den haag – “De geschiedenis herhaalt zich. De corporaties zijn weer terug bij hun echte wortels.” Met deze woorden illustreerde Frank Bijdendijk, directeur van Het Oosten, de kwaliteitsslag die zes corporaties in de Randstad onder de naam Kristal gaan maken.

Het Oosten (Amsterdam), Haag Wonen, Hippolytus (Delft), Intermezzo (Amstelveen), Stadswonen (Rotterdam) en ZVH (Zaandam) gaan samen nieuwe producten en projecten ontwikkelen.

Na vijftig jaar verlengstuk van de overheid te zijn geweest, ligt het initiatief weer bij de corporaties, stroopte Bijdendijk bij de presentatie de mouwen op. Net als bij het begin van hun bestaan, toen burgers de handen ineen sloegen om mensen met een smalle beurs aan betere woningen te helpen. “Ons systeem is ontspoord”, onderstreepte de directeur van de Amsterdamse woningbouwvereniging de noodzaak van een omslag in de benadering van de klanten. “Ons product is tachtig jaar onveranderd gebleven. We bieden een huis met een contract. We hebben vijftig jaar een soort huis gemaakt”, distantieerde Bijdendijk zich van het verleden.

Verbreding van het assortiment, meer diversiteit in producten, stellen de zes corporaties zich ten doel. Lokaal doen wat lokaal moet en samen doen wat ons voordelen oplevert, is het uitgangspunt. “Door bundeling van investeringsmiddelen kunnen maatschappelijke opgaven worden aangepakt die de partners alleen niet kunnen uitvoeren”, staat in de gezamenlijke brochure. Zoals Bijdendijk het formuleerde: “Wij brengen het geld daar waar het nodig is. Door elkaar financieel te helpen, spreiden we tevens onze afzonderlijke risico’s.”

Een van de eerste dingen die Kristal gaat doen, is de samenstelling van een dienstenpakket, waarin de afzonderlijke corporaties hun producten aan de bewoners van de Randstad aanbieden. Gevoegd bij de resultaten van het gezamenlijke innovatieprogramma krijgen de klanten de beschikking over: een klantenkaart, toegesneden op voorzieningen in de Randstad; een woonmakelaar voor maatwerk op het gebied van wonen en diensten; kortlopende huurmogelijkheden; keuze uit verschillende eigendomsvormen tussen huren en kopen; een op de Randstad toegesneden verzekeringspakket; meer veiligheidsvoorzieningen; en telecommunicatiediensten, waaronder centrale satellietontvangst ter vervanging van individuele schotelantennes.

Reageer op dit artikel