nieuws

Huis op plaats van varkensstal

bouwbreed Premium

den haag – Minister Brinkhorst van Landbouw biedt boeren voor hun stallen de prijs van bouwgrond. Het is de bedoeling dat er woningen voor in de plaats komen. Dit plan strookt totaal niet met de opvattingen van minister Pronk van Ruimtelijke Ordening, die het platteland groen wil houden.

De minister van Landbouw lanceerde deze week zijn ‘kuub-voor-kuub-benadering’. De hoofdlijn daarvan is dat iedere kubieke meter stal kan worden ingeruild voor een kubieke meter woningbouw. Ongeveer zesduizend boeren kunnen door strengere mestwetgeving het hoofd niet meer boven water houden. Maar met het plan van Brinkhorst krijgen de boeren relatief veel geld voor hun stallen.

Brinkhorst wil maatwerk leveren en boeren individueel begeleiden bij de eventuele sluiting van hun bedrijf. Hij heeft daarvoor honderd miljoen gulden beschikbaar. Zes proefprojecten moeten het goede voorbeeld geven. Deze komen onder meer in IJsselstein (waar vier procent van de Nederlandse varkens zit), Nederweert en vier plaatsen in Utrecht, Overijssel en Gelderland.

Weinig

Volgens het Landbouw Economisch Instituut zijn er in totaal ruim 9600 hokdierbedrijven die 32.000 hectare grond in gebruik hebben. Dat is relatief weinig in vergelijking met het totaal van twee miljoen hectare landbouwgrond.

Bouwgrond is namelijk een stuk meer waard dan agrarische grond. Agrariers krijgen gemiddeld rond de veertig gulden voor bouwgrond. Dat is ongeveer het zesvoudige van wat de grond anders waard is.

Boeren kunnen nog veel meer geld verdienen door direct met projectontwikkelaars in zee te gaan en de grond zelf te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Dit is al diverse malen gebeurd op Vinex-locaties. Op dit moment is er geen wetgeving die deze gang van zaken tegenhoudt.

Brinkhorst zei gisteren voor Radio 1 dat hem een vitaal platteland voor ogen staat: “Niemand heeft er iets aan als die stallen leegstaan en langzaam verloederen. Het is veel beter die ruimte geschikt te maken voor woningbouw. Dat zal echter niet overal kunnen en daarvoor moet ik nog nadere afspraken maken met collega Pronk.”

Beide ministers hebben onlangs al met elkaar gesproken over de problematiek. Daarin is de kuub-voor-kuubbenadering ter sprake geweest, maar nog niet verder uitgewerkt. Het onderwerp staat vrijdag weer op de agenda van de ministerraad. Brinkhorst heeft beloofd de boeren nog dit jaar meer duidelijkheid te geven.

Groen

Het is echter de vraag of minister Pronk de voorstellen van Brinkhorst zonder meer zal accepteren. De filosofie van minister Pronk is juist het platteland groen te houden en de steden verder te versterken. Grootschalige woningbouw op het platteland past niet in die gedachtegang.

Navraag bij VROM leert dat het overleg nog in volle gang is. Er woedt een hevige discussie tussen Landbouw en VROM of grond waarop stallen staan wel in aanmerking komt als woningbouwlocatie. Bovendien is het onduidelijk of de huizen dan op de plaats van de stallen moeten komen of in de kern van een naburig dorp.

Reageer op dit artikel