nieuws

Hessenatie investeert fors in Zeeuwse Container Terminal

bouwbreed Premium

middelburg – De Belgische stuwadoor Hessenatie NV steekt 550 miljoen gulden in de ontwikkeling van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Na de bouw van de containeroverslagfaciliteit, neemt de Belgische onderneming ook de exploitatie voor zijn rekening. Met dit besluit komt de realisering van de in totaal 1 miljard gulden kostende haven bij Vlissingen een stuk dichterbij.

Als het aan het Zeeland Seaports ligt monsteren de eerste ‘zeereuzen’ al eind 2002 aan bij kade, 500 meter uit de kust. D. Bruinooge, Zeeuws gedeputeerde en tevens voorzitter van Zeeland Seaports en president-commissaris van de Exploitatie Schelde Maas (ESM), ziet nu de financiering geregeld is nauwelijks nog beren op de weg. “De mer-procedure moet nog worden afgerond. De wijziging van de bestemmingsplannen en de streekplanherziening staan er nog aan te komen, maar deze zouden geen problemen opleveren. Er mogen alleen geen procedurefouten worden gemaakt.”

Directeur J. Pellens van de Belgische onderneming Hessenatie BV benadrukte dat de containersector een dusdanige groei heeft doorgemaakt, dat uitbreiding van de overslagcapacteit hard nodig is. “We willen ook zo snel mogelijk de eerste schepen hier laten lossen”, zei Pellens. Hessenatie gaat daarvoor nu al op zoek naar orders voor de nieuwe haven.

De Westerschelde Container Terminal wordt gefaseerd gebouwd. Projectleider F. de Bruijne: “Eind 2001 willen we met de bouw van de eerste fase beginnen. Een jaar later zijn de eerste vierhonderd meter kademuur klaar en kunnen de schepen komen.” Uiteindelijk krijgt de kade een lengte van 2,5 kilometer. In 2004 moet de WCT in zijn geheel klaar zijn.

Suprastructuur

Hessenatie draait op voor de kosten die nodig zijn voor de zogenoemde suprastructuur: kranen en de benodigde elektronica. “Feitelijk alles wat zich straks op de kade bevindt”, verduidelijkte Pellens. Het resterende deel van 450 miljoen voor de aanleg van de kade wordt door Zeeland Seaports en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam op tafel gelegd.

Reageer op dit artikel