nieuws

Bouw bedrijfsruimten lijkt niet te stuiten

bouwbreed Premium

voorburg – De bouw van bedrijfsruimten blijft maar doorgaan. Verwacht wordt dat de totale bouwproductie in deze sector dit jaar zal uitkomen op zes miljard gulden, tegen 5,5 miljard in 1998. De omzet is veel hoger dan werd verwacht.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar is voor 4,3 miljard gulden aan fabrieken en opslag- en distributieruimten omgezet. Dat is 350 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, dat al een recordjaar was. Daarmee blijft de omzet aan bedrijfsruimten aanzienlijk hoger dan die van kantoren en winkels. Dit blijkt uit de thermometer bedrijfsruimten van NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars.

De groei kwam in 1999 vooral hoger uit dan de prognoses als gevolg van de zich versnellende economische groei en de hernieuwde belangstelling van beleggers voor bedrijfsruimten. Veel beleggers verwachten de komende jaren meer in bedrijfsruimten te gaan beleggen, vooral in nieuwe en hoogwaardige bedrijfsterreinen. Daarnaast hebben beleggers ook belangstelling voor de revitalisering van oude terreinen en gebouwen. Opvallend is dat tweederde van de productie in slechts vier provincies plaatsvindt. Vooral Noord-Brabant, waar ruwweg een kwart van de landelijke productie plaatsvindt, is een zeer dominante provincie op dit gebied. Maar ook in Gelderland draait de bouw van bedrijfsruimten volop. Samen met Zuid-Holland bezet Gelderland nu de tweede plaats voor Noord-Holland, waar de productie vooral geconcentreerd is rond Schiphol en groot-Amsterdam.

Negatief

Ook voor 2000 verwacht de NVB een gunstige ontwikkeling. Op wat langere termijn doemen echter problemen op. Vooral het groeiend tekort aan bedrijfsterreinen en personeelsschaarste zullen de productie negatief beinvloeden. De van oudsher sterke gebieden in de Randstad en Noord-Brabant en Gelderland zullen al over enkele jaren tegen deze fysieke grenzen aanlopen. Daar staat tegenover dat regio’s die nu wat achterlopen, zoals de noordelijke provincies en Zeeland, hun achterstandspositie juist benutten en de komende jaren bovengemiddeld groeien.

Reageer op dit artikel