nieuws

Zeeland wil rechtstreeks spoor naar Antwerpen

bouwbreed

den haag – De provincies Zeeland en Noord-Brabant vinden dat er een directe spoorverbinding moet komen tussen het Sloegebied en de Antwerpse haven. Hierdoor kan worden voorkomen dat in de toekomst tientallen zware goederen- treinen per dag dwars door de woonkernen van onder meer Bergen op Zoom en Roosendaal moeten.

De zogenoemde Zeeuwse boog naar de nog aan te leggen Goederenspoorlijn 11 is opgenomen in een studie van Verkeer en Waterstaat, maar daarbij is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen in het Sloegebied. Daarom staat de verbinding ter discussie.

In het Sloegebied bij Vlissingen worden nieuwe havens aangelegd en wordt voor 1,2 miljard gulden geinvesteerd in een containerterminal, die uiteindelijk 1,5 miljoen containers per jaar aankan. Zeeland wil de goederen zoveel mogelijk per spoor te vervoeren.

Nu rijden van het Sloegebied naar Roosendaal dagelijks acht treinen met 30 wagons en een lengte van ongeveer 600 meter. Binnen vijftien jaar komen er naar verwachting nog eens zestien bij. Zestig procent van de wagons moet dan echter niet naar het noorden, maar naar de Antwerpse haven. Komt de Zeeuwse boog er niet, dan moeten ze eerst via Bergen op Zoom naar Roosendaal en weer terug om Havenspoorlijn 11 op te kunnen .

Er wordt nog gestudeerd op een aansluiting van het spoor bij Bergen op Zoom op de Antwerpse havenlijn 11. Hiervoor is 8 kilometer nieuw spoor nodig. Zeeland ziet volop kansen in de verbinding. Brabant ziet ook veel bedreigingen. Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Etten-Leur vrezen een forse toename van het treinverkeer. Zo moeten in 2015 per etmaal 140 goederentreinen door Roosendaal. Nu zijn dat er nog 30.

De delegatie uit Brabant pleitte ervoor dat de kernen zoveel mogelijk worden ontzien door middel van alternatieve traces. De verwachting is echter dat de 590 miljoen gulden die het Rijk voor de verbinding heeft gereserveerd hiervoor niet toereikend is. Volgende week praat de Tweede Kamer met minister Netelenbos van verkeer over de spoorverbinding.

Reageer op dit artikel