nieuws

VROM camoufleert dubo-moeheid architecten

bouwbreed

den haag – Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) poogt de belangstelling van architecten voor duurzaam bouwen positiever voor te stellen dan zij in werkelijkheid is. In plaats van een stabilisatie van de animo, is de dubo-inbreng van architecten dit jaar flink afgenomen. Dat blijkt uit dezelfde bronnen als waarop het ministerie zich baseert.

In de voorpublicatie van de ‘Monitoring Duurzaam Bouwen, Resultaten Plannen van Aanpak 1995-1999’ heette het dat “de belangstelling voor duurzaam bouwen onder architecten zich lijkt te stabiliseren”. Die mededeling is in de officiele uitgave niet terug te vinden. Daarin staat letterlijk: “Bij woningnieuwbouw werden in 1998 door 80 procent van de architecten vaak of altijd dubo-elementen ingebracht; in 1999 bij 65 procent.” Ook in de utiliteitsbouw signaleert VROM een afname. In 1998 zegt 55 procent aan dubo te doen. Dit jaar is dat percentage gedaald tot 44.

VROM zoekt de verklaring voor deze afname in de geringe bereidheid van opdrachtgevers te investeren in maatregelen die op termijn besparingen kunnen opleveren. Tegelijkertijd doet het ministerie een opmerkelijke suggestie: “Een kundig architect kan maatregelen van duurzaam bouwen routinematig in het ontwerp opnemen. Zonder veel ophef, desnoods zonder dat de opdrachtgever het merkt.”

Meerkosten

Het ministerie heeft PRC Bouwcentrum laten uitrekenen wat de kostenconsequenties zijn van de maatregelen uit de Nationale Pakketten Woningbouw Nieuwbouw en Woningbouw Beheer. Volgens deze berekeningen is er op het gebied van energiebesparing, waterbesparing en geluidsisolatie “een duidelijke daling van de meerkosten waargenomen”. Dat is vooral te danken aan de introductie van nieuwe producten in de periode die aan de introductie van de Nationale Pakketten voorafging. Na een sterke daling van de prijzen in de periode 1995-1997 stabiliseerden de kosten zich. Reden waarom VROM geen verdere daling van de meerkosten van de in 1996 geintroduceerde maatregelen verwacht. Van recente introducties als gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, de warmtepomp en de pv-systemen acht VROM daarentegen wel een daling van de meerkosten waarschijnlijk.

De meerkosten van waterbesparende maatregelen zijn, aldus het ministerie, gedaald tot de helft van de kosten in 1995. Hetzelfde geldt voor de extra kosten van maatregelen, gericht op beperking van de geluidhinder. De extra investeringen ter beperking van het gebruik van primaire grondstoffen hebben geen verandering laten zien.

Reageer op dit artikel