nieuws

Vinex aan renovatie toe

bouwbreed Premium

Het Rijk gaat eisen dat de kwaliteit op de grootschalige woningbouwlocaties omhoog gaat.

Dat is de inzet van een bijeenkomst vandaag in Scheveningen van het ministerie van VROM met betrokken marktpartijen en gemeenten. Die bijeenkomst is niet vrijblijvend, maar basis voor een renovatie van Vinex. Op tafel liggen diverse rapporten die de kritiek onderschrijven dat Vinex-locaties beter, groener en ruimer moeten worden.

Staatssecretaris Remkes zal aankondigen dat het Rijk het komend half jaar met alle betrokkenen nieuwe afspraken gaat maken over de invulling van de woningbouwlocaties. In een groot deel van de contracten zal worden ingegrepen ten bate van meer ruimte voor vrije kavels, individueel opdrachtgeverschap en verscheidenheid.

Op dit moment is de markt zo overspannen dat alle huizen aan de vraag voldoen. De meeste Vinex-bewoners zijn nu tevreden over hun woonwijk en hun eigen huis, zeker in vergelijking tot de bewoners in de bestaande voorraad. Maar de grote Vinex-locaties in de Randstad komen relatief slecht uit de onderzoeken. Vijf locaties springen er in positieve zin uit: de Oostvaardersbuurt en Eilandenbuurt in Almere, Carnisselande in Barendrecht, de Waalsprong in Nijmegen en Breda Noord-Oost/Teteringen.

De vergelijking met andere nieuwbouwlocaties is wat minder rooskleurig. De bewoners ervaren de locaties als relatief groot en saai en het huis met tuin als relatief klein. Veel mensen spelen dan ook alweer met verhuisplannen en beschouwen het Vinex-huis als een tussenstap in de wooncarriere. De toekomstwaarde op de langere termijn is dan ook niet overal even zeker.

Het Rijk wil daarom ingrijpen, maar voelt niets voor eenzijdig openbreken van contracten. Ook onderzoeksbureau Rigo waarschuwt daartegen. Het gevolg is echter dat er weinig ruimte is tot schuiven in de plannen voor de periode tot 2005. Tegen die tijd is ongeveer een kwart miljoen huizen opgeleverd.

Vinex-locaties van nu zullen moeten gaan concurreren met de Vinex-locaties van de toekomst. Problemen zijn het eerst te verwachten op locaties binnen de Randstad, waar in hoge dichtheden rijtjeswoningen worden gebouwd. Zodra de woningmarkt zich ontspant, moeten deze wijken concurreren met de groenere en ruimere Vinex-bouw van de toekomst. Die zal ook meer op de wensen van de consument inspelen.

Andere concurrentie kan in de toekomst komen van de oude wijken in de bestaande stad die in het kader van de herstructurering worden opgeknapt. Ook daar is de filosofie om ruimer te bouwen en meer in te spelen op de wensen van de bewoner. Met als bijkomend voordeel dat deze oude wijken veel dichter bij de stadscentra liggen en al zijn ontsloten met infrastructuur en openbaar vervoer.

De onderzoekers van Rigo denken dat een klein deel van de huidige Vinex-wijken aan de onderkant van de markt belandt. Maar de eerste problemen zullen ontstaan in de bestaande voorraad en dan met name in de naoorlogse flatbouw.

Reageer op dit artikel