nieuws

Onderzoek naar metselwerk

bouwbreed Premium

gouda – Bij de CUR is het rapport nummer 193 ‘Materiaalparameters voor constructief metselwerk’ verschenen. Het is het verslag van vier jaar onderzoek in CUR-verband, uitgevoerd bij de TU Eindhoven en TNO Bouw naar materiaaleigenschappen van stenen, voegen en metselwerk.

Het rapport bouwt voort op eerder uitgevoerd onderzoek naar materiaaleigenschappen uit CUR-rapport 171.

Het nu uitgevoerde onderzoek bestaat uit theoretische berekeningen, experimenteel laboratoriumonderzoek en numeriek onderzoek. Verder is er meer bekend geworden over krimp en kruip in het materiaal en de buigsterkte van metselwerk als dragende constructie. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van baksteen en kalkzandsteen uit Nederlandse fabrieken.

Reageer op dit artikel