nieuws

Omstreden waterkering bij Kampen miljoenen duurder

bouwbreed

kampen – De aanleg van een waterkering langs de IJssel ter hoogte van de binnenstad van Kampen valt ruim dertig miljoen gulden duurder uit dan tot nu toe is aangenomen. Bij de aanbesteding deze week is gebleken dat de aanleg niet voor minder dan 58,9 miljoen gulden kan worden uitgevoerd.

Het Waterschap Groot Salland, dat zegt bijzonder geschrokken te zijn, beraadt zich nu op de verdere gang van zaken. De bewoners van de IJsselkade voeren al drie jaar strijd tegen het omstreden project. Zij hebben vrijdag de ceremonie rond de opening van de nieuwe Kamper stadsbrug aangegrepen voor een protestactie.

Om het IJsselfront van Kampen te sparen wil waterschap Groot Salland voor de dijkverzwaring gebruik maken van delen van de oude stadsmuur. Op het 1,7 kilometer lange traject staan evenwel 157 monumentale huizen. Kadebewoners protesteren tegen de plannen, die aanvankelijk waren begroot op 65 miljoen gulden. Hiervan was ruim 28 miljoen gulden bestemd voor de daadwerkelijke bouw.

Bij de aanbesteding bleek de laagste inschrijving voor de bouw evenwel 58,9 miljoen gulden.

De afgelopen drie jaar passeerden meer dan twintig dijkverzwaringsontwerpen voor het dijktrace Kampen-Midden de revue.

Het waterschap verwees alle plannen als te duur of onveilig naar de prullenmand en koos voor het ontwerp dat aanvankelijk nauwelijks serieus was genomen: dijkverzwaring met behulp van de middeleeuwse, ruim een meter dikke stadsmuur. (anp)

Reageer op dit artikel