nieuws

Nieuwe Lekbrug deels in gebruik genomen

bouwbreed

utrecht – De nieuwe Lekbrug bij Vianen is opengesteld voor het verkeer met twee rijstroken in zuidelijke richting van Utrecht naar Den Bosch. Over twee weken gaan in noordelijke richting ook twee rijstroken open.

Eind december worden twee maal drie versmalde rijstroken voor het verkeer beschikbaar gesteld. De oude Lekbrug dient dan alleen nog voor het lokale, landbouw en fietsverkeer.

In de periode van januari tot en met juni 2000 zullen op de toeleidende wegen nog werkzaamheden plaatsvinden als het verbeteren van aansluitingen, aanleg van een carpoolplaats en busstation en werkzaamheden aan asfalt en geluidsschermen.

Door de verbreding van de A2 bij de Lekbrug naar drie rijstroken verdwijnt de ochtendfile en wordt de avondfile korter en verschuift van de Lekbrug naar het knooppunt Everdingen. Dit verbetert de bereikbaarheid van Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Het volledige project wordt officieel geopend in mei volgend jaar.

In 2000 start Rijkswaterstaat ook met de bouw van een tweede nieuwe Lekbrug. Wanneer de brug opengaat in 2003 zal al het verkeer over de twee nieuwe bruggen gaan en wordt de bestaande boogbrug verwijderd.

Reageer op dit artikel