nieuws

Niet beschermde boomvalk moet wijken voor dure huizen

bouwbreed

den haag – De walkant langs het water De Poel in Wormer blijft ook na de bouw van 114 woningen gewoon een openbaar wandelgebied.

Dat zei de advocaat van de gemeente Wormer tijdens de zitting van een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag. Een aantal omwonenden bleef echter fel gekant tegen de bouw van de vooral duurdere koopwoningen bij het voormalige ijsbaanterrein in Wormer, omdat het milieu en de natuur ter plaatse zal worden aangetast.

Een vogelkenner zei tijdens de zitting dat in de op de kaplijst staande populieren een boomvalkpaartje pleegt te broeden. En dat is in het Noord-Hollandse een zeldzaam verschijnsel. Verder vrezen de omwonenden dat de bewoners van de toekomstige woningen zullen gaan klagen over de kantines van de nabijgelegen korfbal- en tennisclubs en dat het wandelpad langs het water zal worden afgesloten. Een woordvoerder van omwonenden wees er nog op dat de woningen, waarvan de duurste 1,2 miljoen gulden moeten kosten voornamelijk mensen van buiten Wormerland zal aantrekken.

Tachtig

De advocaat van de gemeente wees erop dat er zich, hoewel er nog geen steen is gelegd, al tachtig belangstellenden voor de woningen hebben gemeld. Daarvan zou de helft afkomstig zijn van Wormerland. De woordvoerder van de provincie Noord-Holland, die het bestemmingsplan heeft goedgekeurd, benadrukte dat het gebied zich niet binnen het zogeheten Vogelrichtlijngebied bevindt. Daardoor gelden er minder strenge vogelbeschermingseisen. De omwonenden stellen echter dat het gebied niet los te zien valt van het nabijgelegen Vogelrichtlijngebied Wormer- en Jisperveld. De advocaat van de gemeente zei nog dat de boomvalk vooralsnog niet op de beschermingslijst voorkomt en dat het paartje maar moet verhuizen. Overigens ziet de onafhankelijke adviseur van de Raad van State geen onoverkomelijke milieuproblemen in de bouwplannen. Mocht de Raad van State dat advies overnemen en de bezwaren van de omwonenden verwerpen, dan kan de grond begin februari bouwrijp gemaakt worden.

Reageer op dit artikel