nieuws

Lisv stelt premies wachtgeld vast

bouwbreed Premium

amsterdam – Het Landelijk instituut sociale verzekeringen heeft de premiepercentages voor de wachtgeldfondsen vastgesteld. Uit de wachtgeldfondsen worden de werkloosheidsuitkeringen tijdens de eerste maanden werkloosheid betaald.

De premies verschillen sterk per sector omdat het Lisv rekening houdt met de te verwachten ww-risico’s per bedrijfstak. De gemiddelde premie over alle sectoren komt voor 2000 uit op 1,1 procent. Dat is meer dan de 0,94 procent in 1999. Deze premiestijging wordt veroorzaakt door hogere reservevorming met als doel toekomstige sterke premiestijgingen zoveel mogelijk te vermijden.

Sector Premie-percentage

Bouwbedrijf 0,3 Baggerbedrijf 1,87

Timmerindustrie0

Metaal 0,1 Elektro 0,2 Metaalnijverheid 0,4 Uitleenbedrijven 8,13 Schildersbedrijf 4,5 Stukadoorsbedrijf 2,0 Dakdekkersbedrijf 1,53 Mortelbedrijf 0 Railbouw 0,3

Reageer op dit artikel