nieuws

‘Iedere koper die geduvel heeft, wordt daar ziek van’

bouwbreed Premium

Directeur Scholten ziet grote toekomst voor Garantie Instituut Woningbouw Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) bestaat op de kop af een kwart eeuw.

Aan de vooravond van dit feestje in het Nederlands Architectuurinstituut een gesprek met directeur drs. J.J.A. Scholten. Over het lezen van een goed boek in plaats van het jaarverslag van Vereniging Eigen Huis en de gegarandeerde toekomst van het

GIW-certificaat.

Hans Ouwerkerk

wateringen – Op zijn verzoek heeft het gesprek plaats in Wateringen, maar eerst wil hij een frisse neus halen op de Haagse Vinex-locatie Wateringse Veld. Met de handen diep weggestoken in de zakken geniet GIW-directeur Scholten zichtbaar van de bouwactiviteiten.

“Deze locatie heeft eigenlijk alles”, verklaart hij zijn voorkeur voor Wateringse Veld. “Zij heeft een duidelijk stedelijke kant en wordt gelukkig al ontsloten door openbaar vervoer. Maar zij bezit ook een landelijke kant, met mooie eengezinswoningen. Het staat alleen misschien iets te dicht op elkaar. Maar dat geldt eigenlijk voor de meeste Vinex-locaties in de Randstad.”

Nog maar vijf jaar geleden zat het Garantie Instituut Woningbouw in een omvormingsproces. U had het in Cobouw over het GIW dat in het slop zat, en intern was sprake van een slechte sfeer. Hoe is dat nu?

“Door vooral ook de komst van een onafhankelijk voorzitter is het bestuur slagvaardiger geworden. Ik heb destijds stevig ingegrepen, maar wel zo dat ik zelf kon blijven. Dat is altijd het gevaar als je interimmanagers over de vloer krijgt. Maar serieus, we hebben nu een leuke, enthousiaste ploeg mensen.”

Lidorganisaties Woningborg en stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw (LGW) fuseren. Woningborg werkt samen met Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Een goede ontwikkeling?

“Ik juich alles toe wat de kolossale versnippering in de bouw terugdringt. Tegelijkertijd denk ik dat je altijd verschillende organisaties blijft houden. De sfeer van SWK is bijvoorbeeld een heel andere dan bij Woningborg. Bij SWK zitten de grotere bedrijven, terwijl Woningborg weer meer toezicht houdt op meestal wat kleinere aangesloten ondernemingen. Wat dat betreft zijn de rollen zo’n beetje wel verdeeld. Hoewel het verschillende organisaties zijn, trekken ze, als het er op aan komt, altijd een lijn.”

Hoe bedoelt u?

Lachend: “Het blijven natuurlijk ondernemers”.

Een arbiter van de Raad van Arbitrage of liever een GIW-inspecteur?

“Een GIW-inspecteur. Die staat denk ik toch wat dichter bij de mensen. Een arbiter van de Raad van Arbitrage ziet zijn functie vaak als bekroning op een lange carriere in de bouw. Hij vindt het vaak een eer dat zijn mening wordt gevraagd. Onze GIW-inspecteurs zijn meer de jongens van de gestampte pot. Weten vaak ook, door hardop mee te denken, voor een oplossing te zorgen.”

Bindende adviezen lopen terug, verzoeken tot herstel stijgen. Hoe komt dat toch?

“Er komen gemiddeld tienduizend verzoeken tot herstel binnen. Dat lijken er veel. Maar je moet bedenken dat we gemiddeld 45.000 certificaten afgeven die een periode van, zeg, zes jaar garanderen. Zes maal 45.000 is 270.000 huiseigenaren die een beroep op herstel mogen doen. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren, want iedere koper die geduvel heeft, wordt daar natuurlijk ziek van. Maar het plaatst de cijfers wel in een bepaalde context.”

Het Tweede-Kamerlid Poppe wilde de garantietermijn tegen bouwfouten verlengen tot dertig jaar. U bent daar tegen.

“Je moet in redelijkheid bepaalde termijnen afspreken. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld een verwarmingsketel in de meeste gevallen geen dertig jaar meegaat. Bij de bepaling van een garantietermijn speelt natuurlijk de gemiddelde levensduur een voorname rol.”

Meestal gaat iets stuk zodra de garantietermijn is verlopen.

“Dat weet ik niet, maar je moet ook niet proberen te veel te willen garanderen.”

U zegt zich altijd rot te ergeren aan de slordigheidsfouten die in de bouw worden gemaakt. Ondanks de opmerkingen die u geregeld maakt, wil het maar niet beter worden. Hoe komt dat?

“Ik weet het niet. Wel willen we in GIW-berichten (het blad van het instituut) hier regelmatiger aandacht aan besteden. We denken in de vorm van verhalen over jurisprudentie. Hieruit wordt dan duidelijk dat het gewoon heel duur is om slordig te werk te gaan. Het is ook zo’n zonde, want het geeft een boel ellende en de koper heeft meestal gelijk.”

Er komen steeds meer andere garantievormen. De BVR-groep bijvoorbeeld, die tot en met het onderhoud een woning vijf jaar garandeert. Het wordt er allemaal niet duidelijker op.

“Andere garantievormen noem ik sympathiek. Het is alleen de vraag of ze voor de consument veel voordelen opleveren. Garanties moeten voor de consument een meerwaarde hebben, anders schiet je er dus niets mee op. Je moet ondernemers ook niet steeds met ingewikkelde regels opzadelen.”

Het Juridisch Jaarverslag van Vereniging Eigen Huis of een goed boek?

Scholten neemt een slok van zijn koffie en denkt een moment lang na. Dan zegt hij met een veelzeggende glimlach: “Ik ben vooral een liefhebber van goede boeken.”

Haalt het GIW het jaar 2024?

“Ja, er zal altijd behoefte zijn aan een stuk bescherming. Het GIW-certificaat biedt wat dat betreft nog steeds de beste basis waarop de consument zijn recht kan halen. Dat staat buiten kijf.”

Particulier opdrachtgeverschap en GIW-garantie?

“Dat is niet eenvoudig. Je moet onderscheid maken tussen initiatieven als bijvoorbeeld ‘persoonlijk wonen’ van het Bouwfonds en echt het zelfstandig bouwen waarbij de consument zelf de totale regie voert. In het eerste geval kan gewoon GIW-garantie worden afgegeven. Het tweede geval is een stuk moeilijker, omdat je nooit weet wat een consument als opdrachtgever uithaalt.”

Morgen in het Nederlands Architectuurinstituut wordt het jubileum feestelijk luister bijgezet. Terecht?

Op besliste toon: “Absoluut. In 1976, bij het ontstaan van het GIW, zijn er 128 certificaten afgegeven. Nu, 25 jaar later zijn dat jaarlijks zo’n 49.000 certificaten die samen goed zijn voor een omzet van 16 miljard gulden. Niemand heeft ooit voorzien dat de koopwoning zo’n vlucht zou nemen.”

Reageer op dit artikel