nieuws

Hoop op meevaller voor geluidswallen

bouwbreed Premium

den haag – Minister Pronk van VROM sluit niet uit dat eind dit jaar op zijn begroting nog ruimte is om een bezuiniging op de bouw van geluidswallen te voorkomen.

Pronk is bereid hierover een discussie aan te gaan met de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de najaarsnota. Ook wil hij in het kader van de voorjaarsnota kijken naar mogelijkheden om de bezuiniging in latere jaren te voorkomen.

Volgend jaar wil de minister 10 miljoen gulden minder uitgeven aan geluidwerende schermen en wallen. De komende jaren moet dat bedrag oplopen tot een structurele bezuiniging van 30 miljoen gulden. Een en ander is het gevolg van een korting van 208 miljoen gulden (over vier jaar), die het ministerie kreeg opgelegd in verband met de uit de hand gelopen kosten voor oplossing van de hoogwaterproblematiek en de opvang van asielzoekers.

Tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer benadrukte Pronk gisteren nog eens dat voor de geluidwallen is gekozen om te voorkomen dat moest worden bezuinigd op de huursubsidie of de vernieuwing van achterstandswijken in de grote steden. De minister is ook niet van plan eigener beweging alsnog in zijn begroting te schuiven als er geen meevallers zijn.

Met zijn opmerkingen reageerde Pronk op een motie van D66, waarin het kabinet wordt gevraagd de bezuiniging ongedaan te maken.

Reageer op dit artikel