nieuws

Gemeenten komen niet meer onder windmolenparken uit

bouwbreed Premium

den haag – Gemeenten en provincie worden verplicht in hun bestemmingsplannen ruimte aan te wijzen voor windmolens. Dit vereist een wetswijziging waarover minister Jorritsma van Economische Zaken zo snel mogelijk met collega Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu overlegt.

Ook Jorritsma maakt zich zorgen over de ontwikkeling van duurzame energie. “Het gebeurt niet snel genoeg en niet goed”, verklaarde zij gisteren in de Vaste Kamercommissie. “Er ligt naar mijn mening bijvoorbeeld voldoende windenergie op de plank, maar we kunnen haar niet uitzetten vanwege bestuurlijke knelpunten.”

Onder andere om die reden stemt Jorritsma in met het voorstel van de PvdA om lagere overheden te verplichten planologisch mee te werken. Nu kan de rijksoverheid niet ingrijpen in bestemmingsplannen van gemeenten, met een wetswijziging wel. Omdat het lang duurt voor een wetswijziging van kracht is, neemt Jorritsma het initiatief om op korte termijn met de lagere overheden te praten teneinde een aanpassing van de bestemmingsplannen op vrijwillige basis te bewerkstelligen.

Buurgemeenten

Dit is het resultaat van een pleidooi van de PvdA om het opwekken en leveren van duurzame energie een flink steuntje in de rug te geven. De PvdA wil dat provincie en gemeenten verplicht worden ruimte beschikbaar te stellen voor windmolenparken van ten minste vijftig megawatt binnen hun eigen gebied. Als gemeenten zelf geen ruimte hebben, moeten zij meewerken aan de realisatie van windmolenparken in buurgemeenten. Met uitzondering van het CDA – dat tegen dwang van bovenaf is – steunt de Tweede Kamer dit voorstel.

Het plan van de PvdA geeft een behoorlijke impuls aan de benutting van duurzame energie, die op dit moment ver achterblijft bij de doelstelling. Het gaat dan niet alleen om de opwekking van duurzame energie, maar vooral ook om de afzetting tegen een redelijke prijs. Jorritsma waarschuwde: “Als we de vraag verplichten, maar we bieden niet fossiele energie te duur aan, dan verliezen we draagvlak.”

Reageer op dit artikel