nieuws

Elektrische pulsen breken en scheiden betonpuin

bouwbreed

arnhem – Betonpuin breken en scheiden met zware elektrische pulsen blijkt mogelijk. Kema gaat de techniek uitwerken en exploiteren in de Benelux. Het patent berust bij het Forschungszentrum Karlsruhe in Duitsland.

De techniek dateert al van jaren geleden, maar de toepassing in de praktijk komt dichterbij. In Duitsland is een elektriciteitsbedrijf begonnen met het breken van bodemas. “Ze onderzoeken of ze tegelijk ook zware metalen kunnen scheiden en uitwassen”, aldus Inigo Peeze Binkhorst van Kema Nederland BV. “Wat wij met de techniek in Nederland gaan doen, hangt af van de reactie van de marktpartijen. We willen VROM, de grindindustrie, sloopbedrijven en de cementindustrie om de tafel hebben. De kostprijs van het met deze techniek gebroken beton is lager dan die van uit Duitsland geimporteerd grind.”

Kema introduceerde het breken en scheiden met elektrische pulsen op de Betondag in Rotterdam. Het bedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Forschungszentrum Karlsruhe. Daar is de ‘Beton Terminator Franka’ ontwikkeld (Franka is de afkorting van Fragmentierungsanlage Karlsruhe).

De techniek van het breken en scheiden met elektrische pulsen komt oorspronkelijk van de Universiteit van Tomsk in Rusland. In Karlsruhe is een proefopstelling gebouwd, waarmee honderd kilogram hard materiaal per uur kan worden verpulverd. Vijfmaal per seconde wordt in 200 nanoseconde een puls van zes kilo-ampere bij een zeer hoge spanning van 250.000 volt door een vloeistof gejaagd, waarin zich het te breken materiaal bevindt. Dat kan beton zijn, maar ook glas, korund of silicium.

Volgens Kema heeft het Forschungszentrum nu een installatie ontwikkeld voor het granuleren van duizend kilogram betonpuin per uur. De gebruikte vloeistof is water, in een container van polytheen. Het gebroken materiaal zakt door een zeef van roestvast staal op de bodem van het vat. De techniek levert een alternatief voor de gebruikelijke brekerinstallaties. Die veroorzaken veel stof en lawaai, terwijl het product niet volledig kan worden hergebruikt.

Gestolen

Mitsubishi in Japan brengt een met de ‘Beton Terminator’ te vergelijken installatie op de markt. Hij breekt driehonderd kilogram beton per uur. Volgens Peeze Binkhorst hebben de Japanners de techniek afgekeken van een videoband, gestolen tijdens een presentatie in Europees verband in Luxemburg.

Een voordeel van het proces is het ontbreken van stof. “We moeten nog kijken naar het energieverbruik en de kosten, maar die zijn ook bij de gewone brekerinstallaties enorm. De kostprijs is zeker interessant”, aldus Peeze Binkhorst.

Hij wijst erop, dat de nieuwe techniek de kringloop volledig sluit. Het product kan helemaal in beton worden hergebruikt. De installaties die nu in gebruik zijn, produceren ook reststoffen zoals brekerzand. Dat is ongeschikt als toeslagmateriaal in beton, omdat het de waterbehoefte vergroot en daardoor de kwaliteit vermindert. Het granulaat van de ‘Beton Terminator’ is ook minder hoekig en de breuklijnen lopen keurig langs het grind. Peeze Binkhorst verwacht veel van de techniek, maar “de markt is conservatief, het zal nog wel even duren voordat de techniek algemeen wordt aanvaard.”

Terminator alternatief voor gangbare installaties

Reageer op dit artikel