nieuws

Elektriciteit en warmte uit gemaal Urk

bouwbreed Premium

urk – Een gemaal dat behalve als waterbeheerser ook fungeert als energieproducent. Gemaal Vissering in Urk wordt na een renovatiebeurt ingezet voor malen, warmtelevering en elektriciteitsopwekking. Op 19 november wordt dit unieke voorbeeld van Integrated Resource Planning in Nederland officieel geopend.

Het idee om het gemaal in Urk ook voor energiewinning in te zetten ontstond in november 1996. waterschap Noordoostpolder deed een miljoeneninvestering door de vijftig jaar oude dieselaandrijving te vervangen door nieuwe, geautomatiseerde gasmotoren. Bij een dergelijke investering voor motoren, die toch niet continue draaien, vroeg het waterschap zich af of er geen tweede toepassing zoals elektriciteitsopwekking mogelijk zou zijn.

Daarnaast zocht het waterschap al langere tijd naar een manier om de restwarmte van hete uitlaatgassen en stralingswarmte van de machines nuttig te gebruiken.

In overleg met het Waterschap Noordoostpolder, energiebedrijf Edon, ingenieursbureau Oranjewoud en de gemeente Urk ontstond het Warmteplan Urk. Het gemaal heeft daarin een unieke combinatie van functies: bemaling, elektriciteitsopwekking en warmtelevering.

Efficient

Het Warmteplan Urk is een van de eerste voorbeelden van een Integrated Resource Planning (IRP) in Nederland. De gedachte achter IRP is om alle energievormen (gas, elektriciteit, warmte en koude) nuttig en efficient te gebruiken in het belang van het milieu, de afnemers en de leveranciers. Binnen het haalbaarheidsonderzoek van het waterschap is onder meer de belangstelling gepolst voor het naast het gemaal gelegen industrieterrein Domineesweg. Ruim negentig procent van de bedrijven die zich daar willen vestigen bleek zeer geinteresseerd te zijn in het afnemen van goedkope restwarmte voor ruimteverwarming en produktieprocessen.

Naast de grote belangstelling van bedrijven gaf een subsidie van het ministerie van Economische Zaken de doorslag voor het project.

Voor de elektriciteitsopwekking zijn de gasmotoren gekoppeld aan generatoren. Een door Stork Installatietechniek aangelegd warmtenet transporteert de vrijkomende warmte van de installatie naar het industrieterrein.

Besparingen

De integrale aanpak van energievoorzieningen levert besparingen op voor de eigenaar van het gemaal, het waterschap Noordoostpolder, het energiebedrijf Edon en de afnemers. Het waterschap kan de exploitatiekosten aanzienlijk verminderen, Edon kan een energiebesparing van 600.000 kubieke meter aardgas per jaar halen en de gasrekening van de afnemers van de warmte daalt met tien tot twintig procent.

Novem BV heeft de eerste Energy Award uitgereikt aan de gemeente Urk voor ecologisch en economisch verantwoord energiebeleid in de categorie gemeenten met 15.000 tot 25.000 inwoners. Novem verleend het Warmteplan Urk daarmee een voorbeeldstatus.

Het totale besparingspotentieel van soortgelijke projecten in Nederland schat Novem op vijftien miljoen kubieke meter aardgas per jaar.

Reageer op dit artikel