nieuws

Dramatische terugval werk in bouw verwacht

bouwbreed Premium

den haag – Binnen vijf jaar zal de werkgelegenheid binnen de bouw sterk afnemen. Vooral de vraag naar ongeschoolden en personeel met een opleiding op het niveau van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de voormalige lts, zal dalen.

Dat blijkt uit ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2004’, een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht.

“De Behoedzame werkgelegenheidsontwikkeling impliceert dat de werkgelegenheidsgroei in de sterk conjunctuurgevoelige sectoren metaal en elektrotechniek en bouw en onroerend goed de komende jaren zal omslaan in een krimpende werkgelegenheid. In de bouwsector is de afname van de werkgelegenheid vooral toe te schrijven aan de stagnerende groei van de bouwproductie”, aldus het onderzoek.

Het ROA is een afdeling van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Maastrichtse universiteit. De samenstellers van het rapport gebruikten onder meer gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en enquetes onder schoolverlaters – de Registratie Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS) – de hbo-monitor en de wo-monitor.

Vooruitzichten

Tussen 1994 en 1998 groeide de werkgelegenheid voor bouwvakkers met ongeveer vier procent. Voor de komende vijf jaar wordt daarentegen een dramatische daling verwacht: “Absoluut gezien zal de beroepsgroep bouwvakkers het sterkst krimpen, met in vijf jaar tijd maar liefst bijna veertigduizend personen, wat een jaarlijkse krimp van vijf procent betekent.”

Volgens de onderzoekers biedt geen enkele lagere of middelbare opleiding die zich richt op de bouw of verwante sectoren de komende vijf jaar goede vooruitzichten op een baan. Slechts hbo’ers bouwkunde en civiele techniek en mensen met een universitaire opleiding bouwkunde hebben grote kans om werk in de bouw te vinden. Voor de opleiding vmbo bouwtechniek zijn de kansen op werk daarentegen nihil. Hetzelfde geldt voor de opleidingen mbo grond-, weg- en waterbouw en mbo installatietechniek.

Op dit moment is de werkloosheid onder mbo’ers bouw nog laag, maar dit gaat veranderen. Wie in 2004 een opleiding mbo bouw of mbo installatietechniek afrondt, loopt volgens de onderzoekers groot risico om niet aan de slag te komen.

Concurrent

Nu al hebben mbo’ers met een technische opleiding moeite om een baan op hun niveau te vinden. “Wanneer zij gedwongen worden uit te wijken, komen technisch opgeleide mbo’ers vooral in functies onder hun niveau terecht.”

Daarbij komt dat hoger opgeleiden een concurrent gaan vormen voor het personeel met een middelbare opleiding. Als zij geen werk op hun eigen niveau kunnen vinden, komen ze veelal terecht in functies waarvoor een middelbare opleiding voldoende is.

Deze opleidingen hebben tussen 1999 en 2004 veel concurrentie van andere opleidingen te verwachten.

Bron: ROA

Reageer op dit artikel