nieuws

Canadese gemeente zoekt investeerders Rode loper uit voor binnen- en buitenlandse houtverwerkende bedrijven

bouwbreed

sault ste. marie – Investeerders, al dan niet buitenlandse, in de houtverwerkende industrie. Bedrijvenambtenaar W. Barnes van de gemeente Sault Ste. Marie in het noordoosten van de Canadese provincie Ontario legt er de rode loper voor uit.

Canada beschikt over een aanmerkelijke voorraad hout. Na de productie van halffabrikaten houdt de bewerking veelal op. Meer toegevoegde waarde vergroot de opbrengst van de houtproducten en zorgt voor meer werkgelegenheid.

Er is Sault Ste. Marie veel aan gelegen nieuwe industrie aan te trekken. Staalfabriek Algoma, lange tijd de grootste werkgever van de gemeente en ommelanden, kondigde eerder dit jaar de sluiting van drie fabrieken en het ontslag van achthonderd werknemers aan. Algoma biedt momenteel werk aan ruim vijfduizend mensen, tegen meer dan veertienduizend in de topjaren.

Barnes vindt dat de gemeente minder afhankelijk moet worden van een bepaalde werkgever. Hout biedt naar zijn mening een goed alternatief, temeer omdat in de omgeving voldoende commercieel aantrekkelijke houtsoorten groeien. Te denken valt aan grenen, eiken en ahorn.

Leningen

De gemeente ligt daarbij naar Canadese verhoudingen dicht bij de uitermate belangrijke markt van de noordelijke Verenigde Staten. De mate van succes aan de andere kant van de grens doet sommige bedrijven er overigens toe besluiten zich dichter bij de afnemers te vestigen. Sault Ste. Marie bouwde in de loop van de jaren een aanmerkelijke positie op met bosbouw(gebonden) diensten. Het bestuur van Ontario stelt subsidies en specifieke leningen beschikbaar voor nieuwe houtverwerkende bedrijven.

Op kleinere schaal springt het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf bij. Daarvan maakte bijvoorbeeld G-P Flakeboard gebruik, die in de gemeente MDF-platen produceert. Agawa Forest Products beheert 16.000 vierkante kilometer bos en haalt daar sinds langere tijd het basismateriaal voor timmerhout en fineer uit. Michigan Maple verwerkt op zijn beurt fineer, al dan niet op architectenspecificatie in interieurvoorzieningen. De Canadees/Amerikaanse Barker Group levert, net als de bovengenoemde bedrijven wereldwijd, computerprogramma’s aan houtverwerkende bedrijven. Onder de merknaam Navigator biedt het bedrijf een elektronische handleiding voor machineonderhoud.

Omweg

De staalfabriek Algoma is via een omweg ook betrokken bij de bouwnijverheid. Met cementfabriek St. Lawrence uit Quebec tekende het staalconcern een overeenkomst voor de verwerking van hoogovenslakken. St. Lawrence ressorteert onder het Lafarge-concern.

Vooral producenten van betonnen buizen en voorgefabriceerde bouwdelen tonen veel belangstelling voor het materiaal. Algoma bouwt momenteel een ‘slakkenmolen’ op het eigen terrein en deelt de investering met de cementfabrikant. De oplevering volgt eind dit jaar. Jaarlijks granuleert de installatie zo’n 400.000 tot 455.000 ton hoogovenslak.

Reageer op dit artikel