nieuws

Alsmaar vallende meetpaal uiteindelijk soepel geplaatst

bouwbreed Premium

dordrecht – Kustbeheerders en de scheepvaart moeten op de hoogte zijn van waterstroming, waterstanden en golfhoogte van het zeewater, maar ook van windsnelheid en windrichting. Daarom heeft Rijkswaterstaat een kilometer voor de kust bij IJmuiden, even ten zuiden van de IJ-geul, een meetstation laten neerzetten. Het heeft moeite gekost de stalen paal hier te krijgen, maar hij nog wel op tijd worden geplaatst.

Het project ‘Stroommeetpaal IJmuiden’ wordt uitgevoerd door een bouwcombinatie met Tot+Beers uit Zaanstad en Ballast Nedam Funderingstechnieken uit Dordrecht. Het gaat om een opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat. De contractvorm is ‘Design en Construct’, waarbij de combinatie zowel het ontwerp als de feitelijke uitvoering verzorgt. Bovendien gaat het om een vast bedrag, in dit geval zo’n twee miljoen gulden.

Het project is in oktober afgerond. Daarmee is net voldaan aan het contract. Het meetstation is inmiddels voor een deel operationeel. Een aantal instrumenten moet nog worden geplaatst en geactiveerd.

Het meetstation bestaat uit een stalen ‘monopile’ met een diameter van 2300 millimeter en daarop een bordes. Onderwater is rond de buispaal een staalconstructie geplaatst met verschillende uithouders voor meetinstrumenten. Op +10 meter NAP bevindt zich het bordes met daarop zonnepanelen, diverse meetinstrumenten en faciliteiten voor het verzenden van verkregen gegevens naar de wal. De buispaal is opgebouwd uit diverse segmenten met wanddikten, varierend van 25 tot 40 millimeter. Behalve een varierende wanddikte per segment zijn ook verschillende staalkwaliteiten toegepast (S235 en S355). De totale lengte van de paal is vijftig meter met een gewicht van negentig ton.

Gevallen

De buispaal is in Duitsland gemaakt bij Rohrbau Aschersleben. Het transport naar Nederland is niet zonder incidenten verlopen. Tijdens de rit is de paal twee keer van de transportwagens gevallen. Vanaf Maagdenburg tot midden Nederland ging alles goed. Maar op de A1 bij Amersfoort blokkeerde een ondersteuningswagen, waardoor de buis op de weg terecht kwam. Nadat dit was verholpen is de buis op het Rottepolderplein bij Haarlem weer gevallen. Deze keer door een breuk in een hydraulische slang bij een van de ondersteuningswagens. De paal is gerepareerd bij Genius Vos in IJmuiden. Dat heeft langer geduurt dan de eerste reparatie, omdat segmenten nodig waren van een staalsoort die op voorraad was.

De buispaal is zonder problemen geplaatst met behulp van het hefeiland Buzzard van Ballast Nedam. De paal is daartoe in een heiframe gezet. In eerste instantie is de paal de grond in getrild. Vanaf het moment dat het paalgedeelte, waarop conservering is aangebracht, bij het heiframe zou komen is overgeschakeld naar een hijdraulisch heiblok. Trillen van de paal in het heiframe had de conservering kunnen beschadigen. De buispaal is tot op een puntniveau van -38 meter NAP geheid.

De staalconstructie voor de instrumenten onder water bestaat uit een ringframe-constructie met een hoogte van twintig meter en twee uithouders van elf meter aan weerszijde. In de uiteinden van de uithouders zijn stalen ringen gelast. Door deze ringen zijn bijpalen (diameter vierhonderd millimeter) geplaatst ter ondersteuning van de uithouders.

Het frame en de uithouders vinden steun op respectievelijk de buispaal en de bijpalen via groutringen. Deze ringen bestaan uit ringvormige kunststof vliezen, die tegen een stalen ring zijn geklemd. De vliezen zijn in het werk onder water volgepompt met een groutmengsel, waardoor het frame zowel in horizontale als in verticale richting wordt gefixeerd. Proeven hebben aangetoond dat de groutringen tot ruim veertig keer het gewicht van de staalconstructie kunnen dragen.

Het bordes heeft een afmeting van zeven bij negen meter en is met bouten aan een flens aan de bovenzijde van de buispaal vastgemaakt. Op het bordes staat een modulaire behuizing waarin naast accu’s, voor maximaal zestig dagen aan stroomvoorziening en meet- en zendapparatuur staan opgesteld.

Het dak van de behuizing is uitgerust met diverse meetinstrumenten en scheepvaartverlichting. Het bordes biedt verder ruimte aan zonnepanelen en een hijsinstallatie voor het laden en lossen van goederen. Een kooiladder verschaft vanaf het water toegang tot het bordes.

Cijfers

paaldiameter 2300 mm

wanddikte 25 – 40 mm

paallengte totaal 50 m

paalpunt niveau – 38.00 m NAP

paaltop niveau + 10.25 m NAP

waterdiepte 15 m

bordes afmeting 7 x 9 m2

De buispaal is vanaf het hefschip Buzzard geplaatst.

Rond de buispaal is een staalconstructie gemaakt voor de instrumenten onder water.

Bovenop de buispaal is een bordes vastgebout. Foto’s: Ballast Nedam

Reageer op dit artikel