nieuws

Vraagtekens bij scheiden huisvuil

bouwbreed Premium

groningen – Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval heeft wellicht zijn langste tijd gehad. Nieuwe scheidings- en verwerkingstechnieken maken het mogelijk goedkoper en milieuvriendelijker de totale afvalstroom te verwerken dan nu met gescheiden inzameling het geval is.

Door het organische deel van het huishoudelijk afval te ‘wassen’ en daarna te vergisten, slaagt het Groningse afvalverwerkingsbedrijf Vagron erin veruit het grootste deel hiervan af te breken en tegelijkertijd 2,5 megawatt stroom per jaar op te wekken. De combinatie van wassen en vergisten is uniek. Het zorgt voor een bedrijfszeker en optimaal proces. Met de bouw van de deze zomer opgeleverde vergistingsfabriek was 52 miljoen gulden gemoeid.

De stad Groningen heeft naar aanleiding van de bouw van de nieuwe vergistingsfabriek besloten te stoppen met de gescheiden afvalinzameling in de binnenstad. Zodra de fabriek eind van dit jaar volledig operationeel is, wordt het huisvuil hier net als vroeger niet-gescheiden ingezameld. Het ministerie van VROM was het daar aanvankelijk mee oneens, maar heeft uiteindelijk toch ingestemd met het plan. VROM stelt als voorwaarde dat alleen in hoogbouwgebieden of binnensteden gestopt mag worden met de gescheiden inzameling.

Visie

Ook in andere gebieden zou de combinatie van geavanceerde scheiding in een installatie en vergisting of andere technieken, zoals pyrolyse, veel voordelen kunnen bieden boven de gescheiden inzameling. Langdurige contracten van gemeenten met composteerbedrijven en de visie van VROM – dat door de gescheiden inzameling een milieubewuste houding tot stand wil brengen onder de burgers – voorkomen tot nu toe echter dat er op grotere schaal experimenten mee plaatsvinden.

Op pagina 9: Vagron in Groningen scoort met uniek procede.

Reageer op dit artikel