nieuws

‘Verbinding over Fehmarnbelt kan via tolheffing’

bouwbreed Premium

kopenhagen – Een vaste oeververbinding tussen Denemarken en Duitsland via de Fehmarnbelt in de Oostzee is goed te financieren door middel van tolheffing.

Dat is de conclusie van het laatste rapport over de haalbaarheid van dit project. Dit laatste deelrapport is gepubliceerd door de verkeersministeries van de twee landen.

De rapporteurs komen tot de aanbeveling dat een geboorde of af te zinken tunnel de voorkeur geniet. De tunnel met een tweestrooks autoweg en een enkelspoor voor de trein blijkt vanuit maatschappelijk-economisch oogpunt de beste oplossing te bieden als vervanging van de veerboten op de twintig kilometer lange noord-zuidverbinding.

Een boortunnel gaat een investering van ruim 6,6 miljard gulden vergen. Een zinktunnel is bijna 300 miljoen gulden goedkoper. Maatschappelijk winst wordt ook bereikt met oplossingen die voorzien in een vierbaansweg met een dubbel railspoor, hetzij via een tuibrug hetzij via een tunnel of een combinatie van beide. De duurste aanpak (een boortunnel) komt dan op bijna tien miljard gulden.

Wat de overheden niet moeten doen volgens de drie ingenieursbureaus die het rapport opstelden is de aanleg van een zogenoemde 0 plus 2 oplossing: een vaste verbinding met een dubbelsporig railtraject zonder autoweg. De auto’s worden in dat geval per trein overgezet. Dat is trouwens niets eens goedkoper dan de beste optie, maar zelfs 1 tot 1,5 miljard gulden duurder.

Aan het rapport gingen analyses omtrent het verkeersaanbod, het milieu en de technische ins en outs van de aanleg vooraf. Met de afgeronde rapportering kunnen nu van de regeringen voorstellen worden verwacht om al dan niet tot realisering over te gaan. Gezien de geschatte bouwtijd – zes tot acht jaar – kan het in het Europese TEN (Trans-Europese Netwerk) opgenomen project in elk geval niet eerder klaar zijn dan rond 2010.

Reageer op dit artikel