nieuws

Rodamco Retail meer in herontwikkeling

bouwbreed

rotterdam – Winkelfonds Rodamco Retail Nederland gaat nog meer dan in het verleden de nadruk leggen op uitbreiding en herontwikkeling van bestaande projecten. Het eerste project in de reeks, de Keizerskroon in Deventer, is succesvol afgerond.

In de markt voor winkelbeleggingen ziet Rodamco Retail de mogelijkheden voor uitbreiding van de portefeuille tegen aanvaardbare prijzen sterk opdrogen. Dat is de reden voor het winkelfonds zich meer bezig te houden met bestaande projecten.

Potentieel

Momenteel wordt aan zo’n tien potentiele herontwikkelingsprojecten gewerkt samen met professionele, externe ontwikkelingspartners. Afhankelijk van de marktomstandigheden en procedures kan een aantal hiervan in de komende jaren worden gerealiseerd, zei Rodamco tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers te verwachten.

Het fonds zag de nettowinst met 10 procent stijgen tot 14,2 miljoen euro. De winst per aandeel komt op 1,80 euro, 7,8 procent meer dan in de vergelijkbare periode in 1998.

De stijging van de nettowinst is het gevolg van de verhoging van de bruto-huurinkomsten door indexering van de contracthuren en het oversluiten van de contracten, waarbij een hogere huurprijs kon worden gerealiseerd. Daarnaast werd de portefeuille uitgebreid met vreemd vermogen.

In het halfjaar, dat voor Rodamco begint op 1 maart en eindigt op 31 augustus, zag het fonds de beurskoers stijgen van 51,90 naar 57 euro. Rekening houdend met gedeeltelijk keuzedividend in juli dit jaar, betekent dit een totaal beleggingsresultaat van 16,4 procent over het eerste halfjaar.

Winst

Gebaseerd op de huidige portefeuille en de rentetarieven, verwacht de directie voor het lopende boekjaar een nettowinst van ruim 28 miljoen euro, een stijging van ongeveer 5 procent ten opzichte van de nettowinst over het boekjaar 1998/1999.

Omdat in juli dit jaar voor ruim 81 procent van het aantal uitstaande aandelen is gekozen voor een dividenduitkering gedeeltelijk in aandelen, nam het aantal uitstaande aandelen met 2,3 procent toe tot ruim 7,8 miljoen. Hierdoor zal de winst per aandeel naar verwachting uitkomen op circa 3,60 euro, een toename met 3,4 procent.

Reageer op dit artikel