nieuws

Regenwater hoeft niet naar rioolzuivering

bouwbreed

leidschendam – Bergen en infiltreren van regenwater in de bodem wordt in de nieuwbouw en rioolrenovatie meer en meer toegepast om rioolwaterzuiveringsinstallaties te ontzien.

Of deze methode, ook wel bekend als ‘afkoppelen’ ook echt mogelijk is, hangt af van de grondsoort en de hoogte van de grondwaterstand.

Het bedrijf Fugro uit Leidschendam verricht geohydrologisch bodemonderzoek om de mogelijkheden van afkoppelen te bepalen.

Fugro merkt echter op dat bodemonderzoek lang niet bij alle projecten wordt gedaan. Projectontwikkelaars kiezen er vaak niet voor vanwege de in hun ogen hoge kosten.

In plaats daarvan besteden ze hetzelfde geld liever aan het overdimensioneren van het systeem en het aanbrengen van extra overstortvoorzieningen om wateroverlast te voorkomen.

Gemeenten en wethouders willen afkoppelen ook nog weleens toepassen voor hun eigen promotie. Vanuit ‘milieuoogpunt’ gaan ze afkoppelen op locaties waar de bodem dit niet altijd toelaat. Door gebrek aan bodemonderzoek kan tijdens of na de bouw wateroverlast optreden.

De kosten die gemeenten dachten te besparen komen dan dubbel en dwars terug wanneer de kruipruimtes vollopen en de vloeren nat worden doordat het water geen kant op kan.

De bodem is een nieuw facet geworden in de conventionele rioleringswereld waar bodemonderzoek doorgaans alleen als kostenpost en niet als nuttig voortraject wordt gezien.

Reageer op dit artikel