nieuws

Regeling voor tijdelijke werken Noord-Zuidlijn Erkenning gunstig voor kleine aannemer

bouwbreed Premium

amsterdam – Amsterdam laat bepaalde maatregelen in verband met aanleg van de Noord-Zuidlijn uitvoeren door aannemers die voldoen aan een Erkenningsregeling Aannemers van Tijdelijke Maatregelen.

Met de regeling kan Amsterdam veel werken van kleine omvang eenvoudig gunnen zonder veel procedurele rompslomp. De regeling zal in het voordeel zijn van kleinere aannemers.

De directie Noord-Zuidlijn van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer heeft volgens de richtlijn nutssector (93/38/EEG, gewijzigd model bijlage XIII van 98/4/EEG) de mogelijkheid tot invoeren van een erkenningsregeling. De Europese Richtlijn Werken voor infrastructurele werken biedt deze mogelijkheid bijvoorbeeld niet. Dat de metrolijn, die het noorden van Amsterdam met het centrum en het zuidelijk deel van deze stad gaat verbinden, volgens de richtlijn nutssector wordt aanbesteed heeft te maken met de aard van het werk dat de opdrachtgever doet. Voor semi-overheden, zoals vervoerbedrijven, heeft Brussel een aparte richtlijn uitgeschreven. Die geldt nog steeds voor de Directie Noord-Zuidlijn van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer die het project laat uitvoeren.

De erkenningsregeling is toegepast vanwege de snelle procedure om werk te kunnen gunnen. Het gaat om het uitvoeren van al die – tijdelijke – maatregelen die het de aannemer van de eigenlijke Noord-Zuidlijn mogelijk maken de eerste spa in de grond te zetten. Tot dit soort werk behoren bijvoorbeeld het opnemen en leggen van bestratingen en asfaltverhardingen, omleggen van rioleringen en kabels en leidingen en ook waterbouwkundig werk waaronder aanleg van steigers.

Lijst

De tijdelijke maatregelen worden verspreid over de stad en op gezette tijden uitgevoerd. Alles in een keer aanbesteden zou betekenen dat het Europees aanbesteed zou moeten worden. Met de erkenningsregeling voor tijdelijke maatregelen kan de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van Amsterdam voor een periode van drie jaar een lijst aanleggen van gekwalificeerde aannemers. Is er wat te doen, dan kan de directie meteen de markt op. De voorselectie is namelijk al gedaan.

Erkenning kan in drie categorieen: voor alle soorten werk met omvang van maximaal circa 10 miljoen euro en tot maximaal 5 miljoen euro en voor uitsluitend werk van waterbouwkundige aard tot een contractwaarde van maximaal 5 miljoen euro. Bij elkaar zal het in drie jaar tijd (de geldigheidsduur van de erkenningsregeling) gaan om vijf tot tien contracten.

Voor toelating tot de lijst van erkende bedrijven zal de directie Noord-Zuidlijn kijken naar technische expertise en financiele draagkracht. Ook buitenlandse aannemers kunnen meedoen, maar dat zal waarschijnlijk beperkt blijven tot buitenlandse bedrijven met een Nederlandse vestiging. Als er werk voor tijdelijke maatregelen is te besteden dan is het niet meer nodig nog een aankondiging te doen. De dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer nodigt dan alle aannemers uit die binnen de categorie waartoe het werk behoort zijn erkend.

Reageer op dit artikel