nieuws

Personalia Jaap Wolff

bouwbreed Premium

Jaap Wolff is bij de Schreuder Groep als vestigingsdirecteur Leeuwarden aangetreden. De afgelopen tien jaar gaf Wolff leiding aan de groep installatietechniek van DHV-AIB in Amersfoort en Eindhoven.

Ir. A.B. Weekamp is benoemd tot directeur operations bij Genius Vos BV/DNS Dutch Northsea Services in IJmuiden. Voorheen werkte hij onder meer als projectdirecteur bij Koninklijke Scheldegroep.

– De Raad van Commissarissen van Internatio-Muller NV wil per 1 januari 2000 ir. H.C. Scheffer (51) benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Scheffer, thans lid van de Raad van Bestuur van DSM NV, zal daarmee drs. P.J. Groenenboom (63) opvolgen die wegens pensionering aftreedt en wordt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

– Jan Kaspers is de nieuwe directeur van het dit voorjaar opgerichte GmbH Europapark Coevorden-Emlichheim, het eerste grensoverschrijdende bedrijventerrein in Noord-Nederland. Aan het park nemen onder andere de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij deel.

– Per 1 november treedt Paul Barendregt als uitvoerend secretaris aan bij de Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM) in Bilthoven. Hij volgt in deze functie P.J.H.M. Hecker op die elders een functie aanvaardde.

– Per 1 januari aanstaande zal ir. W.F.S. Duffhues aantreden als voorzitter van de AVAG, de brancheorganisatie van de Nederlandse aannemers, toeleveranciers en installateurs van tuinbouwkassen. Hij treedt hiermee in de voetsporen van J. van den Bosch Lzn. die de voorzittershamer sinds 1986 hanteerde. Dueffhues was eerder directeur Akker- en Tuinbouw bij het ministerie van Landbouw. Hij is onder andere betrokken bij de Kas van de Toekomst op de Floriade 2002.

Reageer op dit artikel