nieuws

ONRI: marktdenken wordt prijsdenken

bouwbreed Premium

den haag – Het marktdenken in de bouw is te veel doorgeslagen naar prijsdenken, vindt de Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus (ONRI).

Er wordt veel gesproken over marktwerking en ‘innovatieve aanbestedingsprocedures’. Dat is goed want het stimuleert de creativiteit van bureaus en vergroot de meerwaarde van een advies. Maar het wordt anders wanneer marktwerking vooral is bedoeld om prijzen te verlagen.

De partijen worden in de verleiding gebracht op basis van prijs te beoordelen, in te schakelen en niet meer in te brengen dan waarvoor is betaald.

Er wordt geselecteerd op guldens, kwartjes en dubbeltjes, meent de ONRI. Iemand die innovatieve oplossingen voorstelt, valt buiten de boot omdat niet op kwaliteit wordt geselecteerd. En dat leidt tot uitholling van de adviesmarkt. In het organisatieadvies en in de financieel-economische sector speelt geld een beduidend minder grote rol. Advieswerk moet niet te duur zijn, maar moet wel een redelijke prijs hebben. Zolang dat niet het geval is kunnen partijen elkaar in problemen brengen.

De prijs geeft geen uitsluitsel over de kwaliteit van het aanbod. ‘Kwaliteit’ staat hier gelijk aan ‘meest geschikt voor de opgave’.

De ONRI biedt met ‘Kiezen voor kwaliteit’ opdrachtgevers een leidraad voor de selectie van advies- en ingenieursbureaus. De samenstellers gaan onder meer in op de normen die de Wereldbank stelt aan selectie op prijs en kwaliteit.

Economisch

Opdrachtgevers doen er goed aan alleen in te gaan op de economisch meest voordelige aanbieding; beduidend anders dan de goedkoopste. De Rijksgebouwendienst let onder meer op de wijze waarop een bureau een project opzet en uitwerkt en de mate waarin het projecten en processen beheerst.

Veruit de meeste opdrachten die de ONRI-bureaus uitvoeren, vallen buiten de Europese Richtlijn voor Diensten. De leidraad geeft aan dat een zorgvuldig uitgevoerd ‘niet-Europees’ selectieproces welbeschouwd dezelfde afwegingen kent als selectie volgens de Europese richtlijn.

In een bijlage gaat de leidraad in op de kenmerken van de Europese aanbesteding. Brussel rekent de staat en zijn diensten onder de overheidsopdrachtgevers, evenals provincies en hun organen, waterschappen en heemraadschappen en gemeenten. Particulieren vallen onder de richtlijn wanneer de overheid ze een exclusief of uitsluitend recht toekent of wanneer de overheid bij werken- en dienstopdrachten meer dan 50 procent subsidie verleent.

Reageer op dit artikel