nieuws

Netelenbos onder spervuur vragen

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer vuurde gistermiddag een spervuur van vragen af op minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) in een eerste debat na haar besluit de noordelijke aftakking van de Betuweroute niet aan te leggen. Het is zo langzamerhand een onoverzichtelijke chaos aan het worden, meent Tweede Kamerlid Leers van het CDA.

De Kamer wil vooral weten hoeveel de minister hiermee denkt te bezuinigen en hoe zij nu de overleggesprekken met Duitsland ziet. Het buurland koestert de hoop dat Nederland de deur naar de Noordtak nog niet definitief dichtgooit. Het baseert zich op de uitspraak van minister Netelenbos dat de Noordtak ‘vooralsnog’ wordt geschrapt.

Maar juist dat kiertje zint de Kamer niet, want welke status heeft haar besluit eigenlijk. “Gaat de Noordtak nu wel of niet door?”, zo vragen de grootste partijen zich af. En in hoeverre staan de Zuiderzeelijn en Hanzelijn nog overeind? Ook hier is onzekerheid over, nu beide lijnen met elkaar concurreren. Minister Netelenbos beloofde voor het eind van het jaar met een keuzenotitie te komen.

Chaos

Leers (CDA) reageerde op de ‘nu ontstane onoverzichtelijke chaos’ door de presentatie van een alternatief plan: De Deltalijn. Deze spoorlijn sluit via Breda, Utrecht en Lelystad aan op de nieuwe Hanzelijn en vormt zo een goede noordoostelijke verbinding. Bovendien, zo betoogde Leers, is de Deltalijn een aanzet om de binnenlandse verbindingen goed op elkaar te laten aansluiten.

De Tweede Kamer heeft gisteren geen besluit genomen over het kabinetsvoorstel de Noordtak te schrappen. De Vaste Kamercommissie wacht de antwoorden af op de vragen die minister Netelenbos schriftelijk zal beantwoorden.

Morgen besteedt deze krant uitgebreid aandacht aan de Betuwelijn, met daarin de bouwontwikkelingen langs het traject Rotterdam-Duitsland.

Reageer op dit artikel