nieuws

Mario Silvester

bouwbreed

Regio West is koploper wat betreft de bouwproductie. Dit blijkt uit het EIB-rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 1999′. In 1997 groeide de productie met 5 procent, een jaar later met 3,5 procent en dit jaar wordt een groei van 3 procent verwacht. Weliswaar neemt de groei dus enigszins af, maar in vergelijking met de andere regio’s staan de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland nog steeds ruim aan kop.

Zo vermeldt het EIB dat de bouwproductie in 1998 in het noorden daalde met 1,5 procent, terwijl voor dit jaar nog altijd een daling van 0,5 procent wordt verwacht. De regio’s Oost en Zuid staan er weliswaar gunstiger voor, maar blijven niettemin achter bij West. Voor de regio Zuid wordt dit jaar een groei verwacht

van 2 procent, voor Oost is de groei geschat op 1,5 procent.

Een minpuntje is dat het woningbouwvolume terugloopt. Maar ook hier heeft het westen de gunstigste positie. “Dat de woningbouw in de westelijke provincies de minste daling laat zien, is een gevolg van de verwachte concentratie van de woningbouw op de grote uitleglocaties, die vooral in het Westen zijn geconcentreerd”, aldus het EIB. De terugloop in de woningbouw wordt echter ruim gecompenseerd door de groei van het werk in herstel en verbouw van woningen. Ook hier loopt het westen voorop. “De herstel en verbouw van woningen groeit in alle landsdelen, waarbij de regio West naar verwachting de hoogste gemiddelde volumemutatie per jaar zal laten zien (3,5 procent)”, aldus het EIB.

Ook uit gesprekken met aannemers en NVOB-secretarissen blijkt dat het goed gaat in de westelijke provincies. Er heerst een gezapige tevredenheid. En eigenlijk is dat geen wonder.

Voeg daar aan toe dat ook de werkgelegenheid in de bouw zich gunstig ontwikkelt – dit jaar wordt in het westen een groei verwacht van 2 procent – en het ideaalplaatje is compleet. Hoewel…

Gunstige werkgelegenheid, het klinkt prachtig. De praktijk is echter minder fraai, want hoe groter de vraag naar personeel hoe groter het probleem.

De bouw is een enorm impopulaire werkgever. Bijna niemand wil er werken. Het is echter de vraag of dit probleem voldoende aandacht krijgt. Werk is er in overvloed, werklozen in het westen eveneens. Je zou verwachten dat beide problemen in een klap kunnen worden opgelost.

Waarom dat niet gebeurt? Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, dichtte de Belgische auteur Willem Elsschot.

Wetten? Praktische bezwaren? Onzin. Ondanks dat aannemers steen en been klagen omdat ze geen personeel kunnen vinden, krijgt dit probleem nog steeds onvoldoende aandacht. Gezien de gunstige ontwikkelingen in de bouw zou het westen hierin het voortouw moeten nemen. Maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Weliswaar leven vage ideeen over hoe werklozen en werk bij elkaar kunnen worden gebracht, maar van een concrete en grootschalige aanpak is vooralsnog geen sprake.

Reageer op dit artikel