nieuws

KOM naar de bouw!

bouwbreed

den haag – Krachtig Ondernemen met Minderheden is het jongste project dat allochtonen aan het werk moet helpen. Het project, .KOM, is afgelopen vrijdag gepresenteerd.

Uit onderzoek blijkt, dat veel mensen die aan de andere kant van de streep staan, werklozen dus, Nederlanders zijn die afkomstig zijn uit een minderhedengroepering. Ligt de werkloosheid in Nederland als geheel op 4 procent, onder allochtonen ligt dat percentage op 16, vier keer zo hoog dus.

Allochtonen blijven meer dan gemiddeld aan de zijlijn staan. De Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt, een organisatie die is opgericht om twee jaar lang een slinger te geven aan de integratie van allochtonen in het arbeidsproces, heeft daarom de .KOM-projecten in het leven geroepen.

.KOM staat voor Krachtig Ondernemen met Minderheden. De punt voor de .KOM verwijst naar de Internetaanduiding .com: net als het Internet moet dit project alles en iedereen met elkaar verbinden.

Drie brancheorganisaties hebben zich in eerste instantie aangemeld om mee te doen met deze projecten: de Horeca, de Beveiliging en de Logistiek en Transport. Voorzitter Blankert van de VNO-NCW en lid van de taskforce: “Deze drie organisaties zijn benaderd en waren bereid mee te doen, maar als de bouwsector mee wil doen,is zij van harte welkom. Wat niet is, kan nog komen.”

Spaak

Doel van de .KOM-projecten, die worden uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Sovov, is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeid in de betreffende branches. Het blijkt immers nogal eens spaak te lopen. Werkgevers vragen wel, maar bij de arbeidsbureaus komt het niet uit de bakken.

Kennis

Een ander probleem, vooral in het midden- en kleinbedrijf, is gebrek aan kennis bij de werkgevers. Kleinere bedrijven hebben nu eenmaal niet de middelen en het kapitaal om voldoende knowhow in huis te halen over het werken met allochtonen.

Gevolg is dat allochtone werknemers het vaak niet lang bij hun baas uithouden, door gebrek aan begeleiding van de werknemer en de werkgever. De .KOM-projecten beogen daarbij te helpen.

Dat is het grote verschil met eerdere projecten: .KOM gaat uit van de vraagkant, terwijl eerder vooral werd geredeneerd vanuit de aanbodzijde.

Het Topaz-project (Tijdelijke Ondersteuning Allochtoon personeel in de Zorgsector) werkte ook volgens de formule van vraag naar aanbod, en dat project is boven verwachting goed geslaagd.

Ed Nijpels, voorzitter van de taskforce, zei in zijn toespraak afgelopen vrijdag tijdens de presentatie dat de tijd nu rijp is. “Het geld is er, de mensen zijn er, als we er nu met zijn allen niet in slagen iets aan de arbeidsreserve van allochtonen te doen, nu het zo goed gaat met Nederland en het bedrijfsleven, dan lukt het nooit.”

Ook in de cao-bouwbedrijf is in aanhangsel G opgenomen dat 10 procent van de instroom in de samenwerkingsverbanden, bestaat uit onder andere allochtonen. En in Amsterdam-Zuidoost is onlangs een lokaal initiatief begonnen, dat dertig allochtone werklozen aan een vaste baan in de bouw moet helpen.

Allicht is er plaats voor een vierde sector binnen de .KOM: Kom naar de bouw!

Reageer op dit artikel