nieuws

Haskoning balanceert op de rand van het toelaatbare

bouwbreed

den haag – Het is balanceren op de rand van het toelaatbare, geeft Gevudo-directeur ing. J.M. van Gangelen toe. Maar Haskoning heeft volgens hem niets gedaan dat niet door de beugel van de Wet gevaarlijke stoffen kan.

Twee politieke partijen, de SP en de Stadspartij Eco-Dordt, en de Werkgroep Derde Merwedehaven beschuldigen het Nijmeegse ingenieursbureau ervan te rommelen met asbestonderzoek. Over een onderdeel van de aantijgingen krijgt de trojka gelijk: Haskoning beschikt niet over het procescertificaat asbestinventarisatie. De directeur van de milieudivisie, mr. C. Smit, beweerde woensdag nog dat het een misverstand moest zijn. “Wij zijn wel degelijk gecertificeerd voor asbestonderzoeken”, zei hij.

Navraag bij de Stichting Bouwkwaliteit die een overzicht bijhoudt van alle verstrekte certificaten kon de claim van Smit niet bevestigen. Of Haskoning kon vertellen welk nummer hun certificaat heeft?

Het antwoord komt van Gevudo-directeur J.M. van Gangelen, eigenaar van de regionale asbeststortplaats Crayestein-West in Dordrecht, en opdrachtgever van het plan van aanpak voor de verplaatsing van deze verouderde vuilstort. Van Gangelen, aan wie door Haskoning is gevraagd het misverstand de wereld uit te helpen, zegt: “Haskoning is niet gecertificeerd voor asbestonderzoek, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Zo ver zijn we nog niet. We hebben aan Haskoning slechts opdracht gegeven voor ‘het bezien van een plan van aanpak’.” Van Gangelen kiest zijn woorden met juridische precisie: “Er is nog geen plan van aanpak; er bestaat slechts een conceptversie plan van aanpak. Een soort spoorboekje, waarin alle betrokken partijen hun mening over de verplaatsing geven.”

Zorgvuldigheid

De proefontgraving waarvan Haskoning een evaluatie heeft gemaakt, was volgens Van Gangelen bedoeld om het plan van aanpak te toetsen. “De Regionale Milieudienst Zuid-Holland-Zuid heeft de meetopstelling gecoordineerd en gecontroleerd”, onderstreept Van Gangelen de zorgvuldigheid die daarbij in acht is genomen.

Volgende stap is bespreking van het concept plan van aanpak door de raadscommissie. “Pas daarna gaan we bij de provincie vergunning aanvragen, en dan pas het bestek schrijven. We zijn nog helemaal niet op analyseniveau”, verwerpt Van Gangelen de beschuldigingen van SP, Eco-Dordt en de Werkgroep Derde Merwedehaven.

Uitgesteld

De raadscommissie milieu en stadsontwikkeling die zich gisteren over het plan van aanpak zou buigen, heeft de behandeling uitgesteld. Uit de presentatie en de begeleidende brief van het Dordtse college van B en W blijkt niet dat het om een conceptversie gaat. Over de identiteit van de opstellers kan geen misverstand bestaan: ‘Haskoning’ staat prominent op het voorblad. Nergens wordt enig voorbehoud gemaakt. Gevudo heeft het plan van aanpak zelfs al bij de provincie Zuid-Holland ingediend om de vergunningsprocedure te starten, berichten B en W.

Bureau Roulaux Asbestonderzoek (Kockengen) die voor de SP, Eco-Dordt en de Werkgroep Derde Merwedehaven een contra expertise heeft uitgevoerd, uit forse kritiek op de benadering van Haskoning. “De wijze waarop de handling van asbesthoudend materiaal is omschreven, is zeer beperkt”, stelt Roulaux-onderzoeker Ton Witteman. “Algemene maatregelen zijn omschreven terwijl feitelijke risico’s niet worden vermeld. Nergens wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met het storten van asbesthoudend materiaal op de nieuKwe locatie.”

Reageer op dit artikel