nieuws

Dreigend tekort grond voor bedrijfsterreinen rampzalig

bouwbreed Premium

den haag – Er dreigt een groot tekort bedrijfsterreinen. Dat is de uitkomst van een ‘quick scan’, die onderzoeksbureau STOGO uitvoerde voor de Vakgroep bedrijfsonroerend goed van de NVM. Van de 45 grootste Nederlandse gemeenten hebben 42 gemeenten onvoldoende ruimte voor bedrijven ter beschikking. Bij de meeste gemeenten is het tekort zo groot, dat zij zelfs bij een lage economische groei niet aan de vraag kunnen voldoen.

A. Komen, projectleider en bestuurslid van de vakgroep NVM BOG, zei tijdens de presentatie van het rapport in Nieuwspoort ‘erg geschrokken’ te zijn van de uitkomsten van de quick scan. Omdat het vooral gaat om kwantitatieve tekorten (er zijn gemeenten die echt geen bedrijfsterreinen meer te verdelen hebben) komt het overheidsbeleid in het geding. Dat is er op gericht om de bedrijvigheid te concentreren in de grootstedelijke gebieden. Het gevaar dat dreigt bij tekorten aan bedrijfsruimte, is dat bedrijven zich buiten de regio gaan vestigen. Een verlies aan werkgelegenheid is dan het directe gevolg.

Concentratie in de steden is een punt waar de NVM ook nog steeds achter staat, ondanks recente uitspraken van minister Jorritsma. “Dat is nu ze bij Economische Zaken zit, toen ze nog over Verkeer en Waterstaat ging, zong ze nog een heel ander liedje”, zei W. van Kampen, voorzitter van de NVM BOG.

Schrik

“Tja, we willen nu eenmaal die koeien blijven zien”, zei Komen. “We wonen in een democratie, we willen bepaalde zaken, die worden verwoord en uitgevoerd door de politiek. Maar we krijgen onze eigen wensen nu wel heel hard voorgeschoteld, in de vorm van een gigantisch tekort aan bedrijfsterreinen”, aldus Komen.

Een ander probleem dat wordt gesignaleerd is de onderlinge concurrentie tussen gemeenten. Daarmee ondergraven ze hun regionale functie en brengen ze de bedrijvigheid in de kleinere gemeenten in de problemen.

Komen schildert onderling steggelende, maar wel machtige, gemeenten af als de schrik van de hele vastgoed- en bouwsector. Een regionaal beleid is de enige redding voor die sector, zegt hij.

De NVM pleit dan ook voor een versterking van de positie van de provinciale overheid: die moet de belangen van de regio verdedigen. Volgens Van Kampen wordt de rol van de provincie in de huidige structuur steeds verder ondergraven, zoals met de laatste verkiezingen, waarbij kiezers het belang van de provincie in feite hebben weggestemd. Om nog maar te zwijgen van alle ‘pr’ die de provincie Zuid-Holland de laatste tijd over zich heen heeft gekregen, aldus Van Kampen.

Voorzitter Van Kampen pleit dan ook voor een cultuurverschuiving binnen de ruimtelijke ordening: “De provincie moet de taak gaan verleggen: van toetsend naar bemiddelend, concurrerend.” Daar ligt volgens hem de kans, die nu gegrepen moet worden want anders wordt die gemist.

Veel gebieden waar de krapte nijpend is, gaan over tot herontwikkeling van bestaande panden. Het probleem daarbij is dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten: bedrijfspanden zijn immers gebouwd voor een specifieke gebruiker en de nieuwe gebruiker heeft daar niets aan.

Nieuw

Komen, nu even in zijn hoedanigheid als bedrijfs onroerend goed makelaar: “Ik heb dat zo vaak doorgerekend, het is vaak veel goedkoper om op die plek een heel nieuw gebouw neer te zetten, dan een oud gebouw aan te passen. Dat gaat veel sneller en dan heb je tenminste een pand dat voldoet aan de wensen van het bedrijf en aan de eisen van de tijd.”

‘Maar we willen nu eenmaal koeien zien’

Reageer op dit artikel