nieuws

Cobouw

bouwbreed Premium

In een artikel onder de kop ‘Kwaliteit asfaltwerk A31 beneden peil’ in Cobouw van dinsdag 19 oktober 1999 staat dat het bedrijf Koop Tjuchem in opdracht van Rijkswaterstaat werk uitvoert op rijksweg A31, richting Leeuwarden tussen Dronrijp en Marssum. Dit is echter onjuist, waarvoor onze excuses.

Koop Tjuchem heeft laten weten op het genoemde traject niet te werken. Het bedrijf treft dus geen blaam. Bij nader inzien erkent ook opdrachtgever Rijkswaterstaat dit. Deze organisatie is tot dusver echter niet in staat gebleken ons de naam te noemen van het bedrijf dat het werk wel uitvoert.

Reageer op dit artikel