nieuws

Certificaat milieuzorg wordt internationaal

bouwbreed Premium

barendrecht – Met de certificering van milieuzorg volgens ISO 14001 die sinds 1 augustus van kracht is, zet het Certificatiebureau Nederland een wezenlijke stap naar erkende internationale certificatie.

Bedrijven die voor certificatie in aanmerking komen, worden doorgelicht volgens ISO 14001. Het bedrijf moet onder andere voldoen aan milieuwet- en regelgeving en het gehele managementsysteem wordt doorgelicht op aspecten als continue verbetering, en de opleiding van werknemers.

Naar verwachting zal de certificatie van milieuzorg de komende jaren sterk groeien.

Het Certificatiebureau Nederland zelf staat weer onder toezicht van het College van Deskundigen.

Reageer op dit artikel