nieuws

Beveiligingsbranche zet punt achter politiekeurmerk

bouwbreed Premium

utrecht – De beveiligingsbranche heeft haar deelname aan het samenwerkingsproject Politiekeurmerk Veilig Wonen per direct opgezegd. Reden is de werkwijze van de politie, die ook de regie en uitvoering naar zich toegetrokken heeft.

Volgens ing. J. van Laanen, directeur van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP), spoort de praktijk niet langer met de oorspronkelijke opzet. “Het Politiekeurmerk Veilig Wonen was er een van het type ‘publiek-private samenwerking’. De politie als aanjager en de marktpartijen als uitvoerders op basis van hun deskundigheid. In plaats van het politiekeurmerk over te dragen aan de gezamenlijke marktpartijen en de pps vorm te geven, wordt gestreefd naar een eigen politieorganisatie die het keurmerk gaat verzorgen.”

Laanen lichtte de ‘terugtrekking’ gisteren toe op de eerste dag van de beveiligingsvakbeurs Security ’99. Hij signaleerde dat sommige politieregio’s naast de advisering, ook de regie tot en met de uitvoering op zich nemen en zo fungeren als beveiligingsadviesbureau.

Niet serieus

“Op die manier ontwikkelt de politie een eigen model van ‘samenwerking’. De beveiligers binnen de politie willen zelf optreden als normstellende en controlerende organisatie en soms zelf keuzes maken voor bedrijven. Binnen dit kader moet het NCP de kwaliteitsbewaking van de politieorganisatie verzorgen. Zo wordt de beveiligingsbranche niet serieus genomen en is er geen sprake van publiek-private samenwerking.”

Daarnaast is er volgens Laanen een grote mate van beleidsvrijheid binnen de 25 politieregio’s die willekeur en misbruik in de hand werken. Hij voorziet ook ‘continuiteitsproblemen’.

Nu de beveiligingsbranche, verenigd in vier brancheorganisaties, niet langer met het Nederlands Politie Instituut (NPI) wil samenwerken, is de kans groot dat per

1 januari sprake is van verschillende keurmerken. Het NCP is bezig met het ontwikkelen van een eigen (BORG) keurmerk voor woonhuizen, dat door de overige marktpartijen wordt gedragen. De keurmerken zullen elkaar wat betreft de technische eisen niet veel ontlopen.

Laanen: “Het is voor beveiligingsbedrijven onverteerbaar dat zij hun bestaande keurmerken hebben ingeleverd en daarvoor thans geen goedwerkend en breed gedragen kwaliteitsregeling terugkrijgen. Zij komen met lege handen te staan. Wij hopen dat binnen de politieorganisatie duidelijk wordt dat dit niet de goede weg is.”

De reactie van de NPI was kort. Woordvoerder P. Custers: “Wij hebben geen enkel commentaar.”

Reageer op dit artikel