nieuws

Ballast Nedam heeft cadeautje voor Friesland Boogbrug speelt belangrijke rol in zomerspektakel ‘Simmer 2000’

bouwbreed Premium

harlingen – “Bij sponsoring moet je een goed gevoel hebben. En dat heb ik bij deze brug. Koele rekenaars vroegen direct ‘wat levert het ons op’, maar dat is niet in cijfers uit te drukken.” Ing. R. Phillipse, regiodirecteur Noordoost van Ballast Nedam, steekt 200.000 gulden in de fiets- en loopbrug die zijn onderneming bij Wommels gaat bouwen en die een heuse marathon mogelijk maakt. “Ik zie onze medewerking vooral ook als een cadeautje aan Friesland.”

De artist impression van de stalen brug, ontworpen door de Friese architect Rene Hofstra, ligt voor Phillipse op tafel. Het gaat om een stalen boogbrug van een slordige 45 meter lengte, die Ballast Nedam volgend jaar maart/april aanbrengt over de N359, de autoweg Bolsward-Leeuwarden. “Op zich is het natuurlijk geen bijzonder werk”, zegt de regiodirecteur, “bij Sneek bouwen we een stalen tunnel voor de rondweg. Daar komt wel de nodige know-how bij kijken.”

Nee, de fiets-/loopbrug bij Wommels moet wat Phillipse betreft vooral worden gezien als onderdeel van het Friese spektakel ‘Simmer 2000’ (Zomer 2000) dat van 1 tot en met 22 juli 2000 in de provincie wordt gehouden.

Wens

Het was van zowel de provincie als de gemeente een lang gekoesterde wens om het ‘gat’ in de Slachtedijk te dichten. Hierdoor zou immers een fraai wandel- en fietsroute door het west Friese landschap kunnen ontstaan. De kosten voor de brug, geraamd op 600.000 gulden, waren echter dusdanig hoog, dat zowel de provincie als het gemeentebestuur geen mogelijkheid zagen deze wens te realiseren. Bij de organisatie van Simmer 2000 ontdekte men echter dat de dijk op 195 meter na de afmeting van een marathonloop had. “Toen is het idee ontstaan om een marathonloop te organiseren”, vertelt Gryt van Duinen van het organisatiecomite Stichting Simmer 2000 en tevens voorzitter van het Frysk Festival. “Alleen het gat moest nog wel ‘eventjes’ worden gedicht.”

Bijspijkeren

Phillipse werd benaderd of hij niet wilde bijspijkeren. “Aanvankelijk dachten we aan vijftig- tot zestigduizend gulden. Toen werd ons gevraagd de brug simpelweg te bouwen. Gemeente en provincie leggen ieder twee ton op tafel en wij moeten de rest opbrengen.”

De regiodirecteur, die zichzelf een geboren Zeeuw en een getogen Fries noemt, voelde er wel iets voor. “Zoals gezegd is het geen groot werk maar de uitvoering die wij er nu aan geven maakt het toch uniek.”

Hiermee doelt hij op het ‘design and construction-contract’ dat Ballast Nedam binnenkort met betrokkenen zal ondertekenen. “Dit betekent dat de provincie en gemeente zeggen ‘wij willen een brug met de vorm van het ontwerp van Hofstra’ en het is onze taak om dat te realiseren. Dat is toch bijzonder.”

Een kijkje op de locatie waar de brug zal verrijzen levert een teleurstelling op. De door Phillipse en Van Duinen genoemde dijk blijkt namenlijk niet meer dan een heuveltje. “Ik had toen ik er van hoorde ook echt een hoge dijk in mijn hoofd. Maar het is een hele oude dijk, die zeker cultuur historische waarde heeft”, vertelt Phillipse. Om de vraag te beantwoorden hoe oud de dijk precies is, moet de Ballast Nedam-regiodirecteur te rade gaan bij zijn vader, notabene dus een Zeeuw. Vader Phillipse: “De Slachtedijk is ontstaan in het jaar 1000. De Friezen zeggen dat hier gaat om de oudste moederpolder van Nederland, maar dat is meer uit chauvinistisch oogpunt. De eerste bewoners omheinden hun bezit en die omheiningen werden met elkaar verbonden. Zo is hij dus gevormd.”

Phillipse en Van Duinen blikken in de verre ruimte. Naar verwachting zullen achtduizend lopers op 8 juli het parcours rennen of lopen. “Want”, zo benadrukt Van Duinen, “de Slachtemarathon is meer dan een hardloopwedstrijd.” De ruim 35 dorpen en plaatsjes langs de dijk zullen zich op de een of andere manier presenteren. “Het wordt een cultuurhistorische tocht. Een van de hoogtepunten van Simmer 2000”, weet de organisatrice nu al.

Reunie

Centraal tijdens het evenement staat echter de reunie waarbij het de bedoeling is dat dat alle Friezen die in de afgelopen jaren uit de provincie zijn vertrokken, voor eenmaal terugkeren. Gryt van Duinen: “Er is berekend dat er meer Friezen buiten de provincie leven dan erin wonen. Friesland telt momenteel ruim 600.000 mensen, dus dat zijn er nogal wat.”

Veel Friezen zijn naar verre oorden geemigreerd. Via advertenties in zogenaamde emigrantenkranten over de hele wereld is het organisatiecomite bezig hen uit te nodigen om de zomer van 2000 in Friesland te vieren. Ook Internet (www.Simmer2000.nl) is daarbij een belangrijk medium. Van Duinen toont een uitdraai van het gastenboek op de website. Daarop staan vele enthousiaste reacties. Zoals die van Anneke Tadema: “Via Amerika, waar ik dertien jaar lang gewoond heb, woon ik nu alweer twee jaar in Australie, maar Fryslan is nog steeds ‘myn thus’. Voor geen goud wil ik dit geweldige gebeuren missen en ben dan ook van de partij op de reunie in Lekkum. Oan’t sjen.”

Van Duinen zegt te genieten van dergelijke reacties. Met hart en ziel wordt er aan de organisatie gewerkt en dan is het volgens haar goed om te zien dat daar overal in de wereld enthousiast op wordt gereageerd.

Phillipse lachend: “En onder die Friezen zitten ook wel bruggenbouwers. Moet je je voorstellen dat op elke minuut van de dag er ergens in de wereld wel een Fries aan een brug bouwt. Mooi toch?”

R. Phillipse en G. van Duinen op de plek waar Ballast Nedam de loop- annex fietsbrug gaat

bouwen.

Reageer op dit artikel