nieuws

Vlaamse minister negeert verkiezingsbelofte

bouwbreed

De Vlaamse minister Van Mechelen van Ruimtelijke Ordening heeft een bouwvergunning verleend voor het containerdok bij het schilderachtige polderdorp Doel. Blijkbaar neemt de minister de beloofde nieuwe ‘politieke cultuur en goed bestuur’ niet zo letterlijk.

Op 1 oktober al begint de bouw van de eerste kademuur. De Raad van State en de Europese Commissie moeten zich echter nog uitspreken over de aanleg van het ‘Deurganckdok’, pal naast Doel – ten westen van Antwerpen – dat hierdoor van de kaart verdwijnt. Vervolgens wordt aan de andere zijde een dam gebouwd, waarna kan worden begonnen met het uitbaggeren van het dok. Daarna komt de bouw van een oostelijke kade aan de beurt.

Van Mechelen wuift alle kritiek op zijn voortvarend optreden van de gemeente Beveren, waarvan Doel deel uitmaakt, en van de Bond Beter Leefmilieu weg. Volgens hem gaat het om de uitvoering van een beslissing van de vorige Vlaamse regering. De belofte van de nieuwe Vlaamse premier Dewael, die een studie wil laten verrichten naar de leefbaarheid van Doel, blijft echter van kracht.

In Doel zelf is de bevolking verdeeld. Van de duizend inwoners wil de helft weg. Sommigen zijn al vertrokken. Ook zijn er al onteigeningsprocedures op gang gebracht.

Over de leefbaarheidsstudie wordt intussen nogal geheimzinnig gedaan. Daarvoor is weer een andere minister, Stevaert, bevoegd. Volgens zijn administratie is men “bezig met de voorbereidingen om een studie te bestellen”. Volgens eerdere studies zou Doel wel leefbaar blijven als er een geluidsbuffer wordt gebouwd en de eerste honderden meters kade buiten gebruik zouden blijven. De vorige Vlaamse regering moffelde de resultaten van deze studies zoveel mogelijk weg omdat ze al gekozen had voor het van de kaart vegen van het dorp.

Jan Schils, correspondent Cobouw

Reageer op dit artikel