nieuws

Tienduizendste architect in register

bouwbreed

den haag – Met het verrichten van de tienduizendste inschrijving in het architectenregister heeft de Stichting bureau architectenregister (SBA) een mijlpaal bereikt.

De SBA werd elf jaar geleden opgericht ter uitvoering van de Wet op de architectentitel. Uitsluitend degenen die in het architectenregister zijn ingeschreven mogen in Nederland deze titel voeren.

Bij de oprichting van de SBA leefde de verwachting dat maximaal 4500 personen voor inschrijving in aanmerking zouden komen. Het hoge aantal inschrijvingen onderstreept het belang dat aan het voeren van de architectentitel wordt gehecht.

In het architectenregister worden niet alleen (bouwkundig) architecten ingeschreven, maar ook stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. De verdeling van het aantal ingeschrevenen over deze vier disciplines is als volgt: 7368 architecten, 541 stedenbouwkundigen, 530 tuin- en landschapsarchitecten en 1561 interieurarchitecten.

Ruim vier procent van de ingeschrevenen is in het buitenland opgeleid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels