nieuws

Steun voor Nederlandse innovatieprojecten

bouwbreed Premium

brussel – Het Europese programma Life Environment subsidieert vijf bouwgebonden Nederlandse milieuprojecten. Het gaat om een grondwatersanering van Philips, een milieusparende woningbouwmethode van IBC vastgoed, een beter stookproces voor Waalsteenfabriek De Bylandt, een nieuwe methode voor houtconservering van Houtindustrie Stam en Landman, een duurzaam geintegreerd water- en energiesysteem in Zwolle en een beoordelingsdmethode voor vervuild slib van onder meer Rijkswaterstaat.

Bij elkaar steunt Brussel twaalf Nederlandse milieuprojecten met in totaal pakweg 10 miljoen gulden.

De Nederlandse Philipsbedrijven verwijderen met melasse vluchtige organische koolwaterstoffen uit het grondwater onder een voormalige bedrijfslocatie in Heerlen. Dat vergt 1,7 miljoen gulden, waarvan Brussel 30 procent vergoedt. Conventionele schoonmaak zou 5 tot 6 miljoen gulden vergen.

Reflexwoning

Begin volgend jaar bouwt IBC Vastgoed uit Best in Zaltbommel 36 zogeheten Reflexwoningen. De milieusparende bouwtechniek ontstond in samenwerking met DHV AIB en Willems van den Brink Architecten. Het concept vermindert de hoeveelheid bouw- en sloopafval met om en nabij 5 procent. Bij ‘Reflex’ draait het vooral om een flexibele plattegrond en installatie. De bewoner kan de woning mede daardoor aan nieuwe technische mogelijkheden aanpassen zonder ingrijpende verbouwingen. Als gevolg daarvan stijgt de economische levensduur. De uitvoering gebeurt vooral met materialen die later opnieuw zijn te gebruiken. De demonstratie vergt om en nabij 1,5 miljoen gulden, waarvan Brussel 30 procent vergoedt.

Fluoride

Waalsteenfabriek De Bylandt uit Tolkamer denkt met een aangepast stookproces het aandeel fluoride in de rookgassen met zo’n 90 procent te verminderen. De aanpassingen zorgen onder meer voor een betere stapeling in de oven, zodat de klei meer contact met de warmte maakt. De zogeheten stookzone in de tunneloven wordt verlengd en verhit met betere branders. Het calciumcarbonaat dat van nature in de klei voorkomt moet de fluor van de rookgassen thermisch binden. Dat laatste maakt een rookgasreiniger overbodig en voorkomt de vorming van gevaarlijk chemisch residu. De praktische uitwerking kost ruim 5,2 miljoen gulden, waaraan Brussel een kwart bijdraagt.

Water

Onder de naam Water based coating Technique for Environmental damage Reduction bevordert Houtindustrie Stam en Landman uit Heerhugowaard de toepassing van watergebonden buitenverf. De techniek is voor alle houtsoorten geschikt, inclusief grenen. Het aandeel vluchtige organische koolwaterstoffen daalt met 96 procent, de hoeveelheid vast afval met 80 procent en de toepassing van tropisch hardhout met 10 procent. Schuren en verven van houten bouwdelen gebeurt volledig automatisch in de fabriek. De productiviteit hangt mede daardoor niet meer van het weer af. De ‘robotschilder’ meet eerst het profiel van het bouwdeel en regelt met de uitkomst de hoeveelheid verf en het te schilderen oppervlak af. Te veel vernevelde verf komt weer terug in het proces. Automatisch schuren zorgt voor een betere hechting. Het project vergt pakweg 1 miljoen gulden. Brussel draagt 30 procent bij.

Integratie

De gemeente Zwolle, waterbedrijf WMO en energiebedrijf EDON voorzien het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort van een geintegreerd systeem voor de gelijktijdige distributie van proceswater, koude en warmte en van sprinklerwater. Het distributienet staat in verbinding met een ondergrondse opslag waardoor bedrijven onderling lage temperatuur restwarmte en restkoude kunnen uitwisselen. De geintegreerde levering legt geen beslag op grondwater.

De eerste fase van Hessenpoort kan jaarlijks zo’n 70.000 kubieke meter drinkwater besparen. Het project kost ruim 3,7 miljoen gulden waarvan Brussel een kwart vergoedt.

Reageer op dit artikel